Pipeline supply

The supply with big industrial gas volumes, both of air gases (oxygen, nitrogen, and argon), and chemical gases (e.g. carbon dioxide, hydrogen, synthetic gas, etc.), may be advantageously secured via pipeline supply or pipeline network supply directly from the Linde Gas production centres.

Potrubí

Dodávky velkého množství technických plynů, jak atmosférických (kyslík, dusík, argon), tak chemických (např. CO2, vodík, syntetický plyn aj.) mohou být výhodně zabezpečeny pomocí potrubí, případně potrubních sítí, přímo z výrobního centra Linde Gas.

Dodávky plynů potrubím jsou realizovány vždy za nejnižší ceny za dodávaný plyn, neboť snižují doprovodné náklady na úpravu plynů pro jejich skladování, na skladování a transport plynů. Také rovnoměrné provozování zařízení při výrobě velkých objemů plynů snižuje i výrobní náklady plynu.

Realizace dodávek plynů zákazníkovi potrubím vyžaduje jednak trvalý odběr velkých objemů plynů, dlouhodobou perspektivu výrobního programu firmy zákazníka a koncentraci zákazníků s odběrem odpovídajícího druhu plynu v jedné lokalitě.

Linde Gas zásobuje zákazníky plyny z potrubí již ze svých 21 výrobních center. Význam zásobování zákazníka plyny z potrubí stále narůstá. Zatím nejrozsáhlejší propojená síť plynového potrubí Linde Gas je v Německu mezi městy Buna, Leuna a Bitterfeld, která zahrnuje celkem 445 km potrubí plynů N2, O2, H2.

V případě potřeby dalších informací obraťte se na uvedený kontakt nebo na Zákaznické centrum Linde Gas.