Speciální plyny

Nabízíme široký sortiment vysoce čistých plynů, plynných směsí a speciálních plynů včetně příslušenství, jimiž můžeme pokrýt širokou oblast aplikací a sektorů trhu včetně výzkumu, analýzy, kalibrace, procesních kontrol a výroby. Složení našich speciálních plynů může být přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo Vašim individuálním požadavkům.

Vysoce čisté plyny

Nabízíme široký sortiment vysoce čistých plynů vhodných pro Vaše aplikace.  Všechny vysoce čisté plyny jsou klasifikovány podle své kvality, takže si můžete být jisti, že úroveň čistoty plynu odpovídá Vašemu individuálnímu požadavku.  Naše vysoce čisté plyny označené HiQ jsou vhodné pro veškeré aplikace, kde je důležitá kontrola úrovně znečištění, jako je například chromatografie, procesní kontroly, farmaceutické aplikace nebo detekce plynů.

Sortiment našich vysoce čistých plynů zahrnuje následující plyny

VZDUCH

AMONIAK

ARGON

BUTADIENE

BUTAN

BUTEN

OXID UHLIČITÝ

OXID UHELNATÝ

CHLOR

DEUTERIUM

DIMETYLAMIN

DIMETYLETHER

ETAN

ETHEN

ETYLCHLORIDE

ETYLENE

ETYLENOXID

HELIUM

HEXAFLUOROETAN
VODÍK

CHLOROVODÍK

SIROVODÍK

IZOBUTAN

IZOBUTYLEN

KRYPTON

METAN

METYLCHLORID

MONOMETYLAMIN

ZEMNÍ PLYN

NEON

OXID DUSIČNÝ

DUSÍK

OXID DUSIČITÝ

OXID DUSNÝ (RAJSKÝ PLYN)

KYSLÍK

PERFLUOROPROPAN

FOSGEN

PROPAN

PROPYLEN

OXID SIŘIČITÝ

HEXAFLUORID SÍROVÝ
TRIMETYLAMIN XENON
Kontrola lahví zákazníků v analytické laboratoři

Naše znalosti a zkušenosti z rozličných aplikací jsou zárukou, že se na nás při svých objednávkách směsí plynů můžete skutečně spolehnout.

Typickými příklady sortimentu speciálních plynných směsí Linde jsou: 
 • Mnohasložkové směsi uhlovodíků pro petrochemický průmysl, obsahující etan, etylen, propan, propylen, izobutan, n-butan.
 • Široký sortiment kalibračních plynných směsí pro použití v laboratoři a výzkumu, dostupný v různých velikostech lahví, aby byly splněny Vaše individuální požadavky.
 • Směsi vzácných plynů – plynné směsi obsahující xenon, neon nebo krypton – pro použití v dvojitém glazování, osvětlení a výzkumu.
 • Směsi reaktivních a korozivních plynů – kalibrační směsi obsahující oxid uhelnatý, oxid dusičný, oxid siřičitý a oxid dusný - pro sledování emisí a složení okolního vzduchu.

SPECIFY – konfigurátor směsí speciálních plynů

Upravuje směsi zvláštních plynů rychleji a snadněji než kdykoli předtím.

Objevte SPECIFY – naše nové samoobslužné řešení, které Vám umožní sestavovat směsi ze stovek chemických sloučenin.  Snadno a rychle Vám poskytne zpětnou vazbu ohledně dostupnosti produktu, podobných směsí a doporučení.
K vytvoření online poptávky následujte několik snadných kroků: 

 1. Navštivte stránku linde-specify.com
 2. Zadejte počet složek, které chcete smíchat – maximálně 30
 3. Vyberte chemické složky
 4. Smíchejte je se zbytkovým plynem
 5. Zvolte požadovanou certifikaci
 6. Zvolte balení
 7. Vyčkejte na potvrzení – platforma Vás informuje, zda lze danou směs vyrobit.  Náš tým současně provede konečný test proveditelnosti a obratem Vás bude kontaktovat s nabídkou.
Vyzkoušejte si nyní SPECIFY

Certifikáty pro speciální plyny a směsi

Naše vysoce čisté plyny je možno dodávat s následujícími certifikáty:

 • COA, analytický certifikát / HiQ analytický certifikát (Certifikovaný standard) – ISO 6141
 • ISO 17025  / certifikát akreditované laboratoře / (DKD, UKAS, NATA)
 • Sledovatelný podle národních norem / (DAR Test-report & Alpha Vol.)
 • Kilogramový váhový standard / (PEH & Alpha Grav.) – ISO 6142
 • HiQ 60 / (záruka stability po dobu 60 měsíců)
 • HiQ čisté plyny

Dokumenty ke stažení

Máte otázku? Chcete si objednat?