Prevence závažné havárie

Nedílnou součástí činnosti Linde Gas a.s. je i vytváření předpokladů k omezování rizik vyplývajících z vlastní výrobní činnosti.

Pro stanovení zásad zabezpečení cílů v oblasti ochrany před následky závažné havárie vyhlašuje vedení společnosti Politiku prevence závažné havárie jako základní dokument v této oblasti.

Vedení Linde Gas a.s. potvrzuje svůj pozitivní vztah k ochraně veřejnosti i svých zaměstnanců před nepříznivými dopady svých provozů.

V souladu se zákonem č. 224/2015 Sb. o prevenci závažné havárie jsou všechna naše výrobní a distribuční střediska a centra pojištěna na škody na životě a zdraví osob a zvířat nebo na škody na majetku vzniklé v důsledku závažné havárie.

Pro tyto areály je i zpracována a schválena havarijní dokumentace (bezpečnostní zprávy, bezpečnostní programy apod.). Tato dokumentace je pro zájemce k dispozici k nahlédnutí a k činění výpisků u vedoucích příslušných středisek a center nebo přímo v sídle společnosti na útvaru SHEQ.

Dokument ke stažení