R&D center Linde Gas at Unterschleissheim (near Munich) Germany - Chemical laboratory - Moulding and Deflashing

Řešení pro zpracování plastu a gumy

Máme dlouholeté a osvědčené zkušenosti s vývojem a dodávkami inovativních řešení na bázi plynů, konkrétně přizpůsobených potřebám průmyslu plastových hmot a gumárenského průmyslu.

Řešení pro vstřikování plastů PLASTINUM:

Vstřikování plastů PLASTINUM s podporou plynu a vnitřním chlazením

Řešení PLASTINUM® pro vstřikování plastů s podporou plynu (GIM) a vnitřním chlazením zvyšuje účinnost tradičních operací GIM s krokem patentovaného vnitřního chlazení. Zde je vysokotlaký dusík tlačen přes plynový kanál, což urychluje chladicí cykly až o 30 %. Pokrokové technologie vstřikování doplňují naše řešení PLASTINUM s vnitřním chlazením pro ještě větší účinnost procesu.

Vstřikování plastů PLASTINUM s podporou plynu N₂

Vstřikování plastů s podporou plynu N₂ (GIM - N) PLASTINUM® nabízí zákazníkům řadu vysoce účinných a specializovaných řešení pro dodávku vysokotlakého dusíku pro aplikací vstřikování GIM. Naše řada nákladově efektivních vysokotlakých řešení pro přívod dusíku PRESUS® N stlačuje kapalný dusík a tak jasně překonává ekonomickou účinnost plynových kompresorů. Zákazníci se u nás mohou spolehnout na kompletní řešení zásobování plynem, včetně rezervních tlakových lahví, nádrží, přívodních potrubí, výparníků a řídicích jednotek.


Výhody
•    Kompletní vysokotlaké zásobování dusíkem
•    Úspora nákladů ve srovnání s kompresory stlačujícími plyn
•    Odstranění kontaminace a oxidace
•    Odstranění problémů spojených se vstřikováním s vodou

Vstřikování plastů PLASTINUM s podporou plynu CO₂

Naše patentované řešení vstřikování plastů s podporou plynu (GIM - C) PLASTINUM® využívající CO2 posouvá účinnost na další úroveň tím, že nahrazuje plynný dusík (N2) kapalným oxidem uhličitým (CO2). Zatím co tepelná kapacita (odvádění tepla) a doba cyklu vstřikování CO2 je srovnatelná s technologií pomocí vody, nezanechává oxid uhličitý na produktech ani nástrojích žádnou vlhkost, čímž eliminuje další krok sušení v cyklu vstřikování tekutiny. CO2 má vzhledem ke své mnohem vyšší hustotě, vyšší měrné tepelné kapacitě a vysoké expanzní chladicí kapacitě během odtlakování na konci cyklu, mnohem vyšší chladicí kapacitu než dusík. Díky tomu se díl ochladí mnohem rychleji. Zařízení na injekční vstřikování plynu, která používají CO2, nevyžadují pouze vhodné schéma zásobování oxidem uhličitým, potřebují také tlakové a řídicí moduly a vstřikovače plynu, které jsou optimalizovány pro CO2.

Abychom těmto potřebám vyhověli, vyvinuli jsme v úzké spolupráci s našimi partnery OEM naše regulátory tlaku a vstřikovače PLASTINUM GIM CO2.


Výhody
•    Vylepšený chladicí výkon
•    Zrychlení doby cyklu až o 40 %
•    Odstranění problémů spojených se vstřikováním vody

Metoda PLASTINUM Injection Moulding Inerting

Metoda PLASTINUM® Injection Moulding Inerting je inovativní metodou ke zvýšení kvality a produktivity procesů injekčního vstřikování obecně, zejména pak injekčního vstřikování s plynem.
To se provádí tak, že dutiny se před vstříknutím polymeru propláchnou inertním plynem. V procesu injekčního vstřikování s plynem to potlačuje tvorbu nežádoucích oxidů, které v případě určitých polymerů (např. PC, ABS a PA) vedou k ucpávání vstřikovače, vysoké zmetkovitosti a dlouhým prostojům.
Metoda PLASTINUM Injection Moulding Inerting tedy snižuje prostoje v důsledku kontaminace způsobené oxidací a zvyšuje stabilitu procesu.


Výhody
•    Menší ucpávání vstřikovačů plynu
•    Nižší prostoje
•    Zvýšená kvalita a produktivita
•    Nižší nároky na údržbu

PLASTINUM Spot Cooling s CO₂

Naše řešení PLASTINUM® Spot Cooling zlepšuje regulaci teploty při injekčním vstřikování a zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty na povrchu dutiny formy. Jako účinné chladicí médium pro horká místa se používá kapalný oxid uhličitý (LIC). Zahrnuje ovládací zařízení, rozvaděče, solenoidové ventily a kapilární trubice. Naším balíčkem bodového chlazení lze stávající instalace snadno dovybavit.
Toto patentované řešení, které doplňuje běžné vodní chlazení, je ideální pro oblasti vstřikovaných výrobků, které jsou obtížně přístupné nebo jsou náchylné k hromadění materiálu. Jinými slovy, oblasti, kde voda nebo jiné metody chlazení jsou neúčinné anebo nemohou být zavedeny.

Chlazení PLASTINUM Spot Cooling může urychlit doby cyklu až o 50 % v závislosti na geometrii a materiálu dílu. Kromě toho oxid uhličitý (CO₂) vede k rovnoměrnějšímu rozložení teploty podél povrchu formy. To výrazně zvyšuje kvalitu výlisku tím, že se odstraní povrchové vady, skvrny a deformace.

Výhody
•    Významné zkrácení doby chlazení
•    Rovnoměrná teplota ve formě a formování
•    Vyšší kvalita a účinnost
•    Intenzivní odvod tepla v problémových oblastech (tenká a dlouhá jádra, hromadění materiálu)
•    Tenké, ohebné trubky, standardní velikosti
•    Snadná instalace, často je možné dodatečné vybavení
•    Není vyžadováno těsnění

PLASTINUM – dynamická regulace teploty díky CO₂

Dynamická regulace teploty forem nebo určitých oblastí formy je stále populárnější, protože umožňuje výrobu vysoce kvalitních povrchů. Aktivním zahříváním povrchu formy nebo jeho částí může dynamická regulace teploty například eliminovat spojovací linie nebo vytvořit vysoce lesklý povrch.
Naše řešení pro dynamickou regulaci teploty PLASTINUM® zvyšuje účinnost dynamického injekčního vstřikování pomocí oxidu uhličitého jak pro ohřev, tak pro chlazení. Díky tomu mohou operátoři minimalizovat doby cyklu instalací topných a chladicích kanálů v těsné blízkosti povrchu formy. Kompaktní provedení je obzvláště zajímavé pro malé a složité vložky do forem, což se promítá do nákladů i výhod pro životní prostředí.

Výhody
•    Významné zkrácení doby chlazení
•    Rovnoměrná teplota ve formě a formování
•    Vyšší kvalita a účinnost
•    Intenzivní odvod tepla v problémových oblastech (tenká a dlouhá jádra, hromadění materiálu)
•    Tenké, ohebné trubky, standardní velikosti
•    Snadná instalace, často je možné dodatečné dovybavení
•    Není vyžadováno těsnění

PLASTINUM® - řešení mikrobuněčného pěnového vstřikování

Technologie injekčního vstřikování mikropěny PLASTINUM® Foam Injection Molding, vyvinutá společností Linde a institutem Kunststoff-Institut Lüdenscheid, v sobě spojuje výhody jednoduchého chemického napěňování s efektivitou fyzikálního procesu. Po vysušení se plastový granulát před vstřikovacím lisem impregnuje v tlakové impregnační jednotce nadouvadlem oxidem uhličitým (CO2). Množství absorbované granulátem závisí na plastovém materiálu, tlaku, teplotě a době impregnace. CO2 po naplnění a uvolnění tlaku obvykle v granulátu zůstává po dobu delší než dvě hodiny. Tato prodloužená doba zadržení umožňuje vysoce stabilní a reprodukovatelný proces.

Výhody technologie injekčního vstřikování pěny PLASTINUM
•    Snadná instalace a provoz – lze jí dovybavit téměř na všechny stroje bez ohledu na výrobce
•    Jsou nutné jen malé, popřípadě žádné úpravy stávajících strojů
•    Až o 60 % nižší náklady než alternativní řešení fyzikálního pěnění
•    Zvýšená flexibilita výroby, protože může být zásobováno několik vstřikovacích strojů najednou
•    Maximální návratnost kapitálové investice, protože tentýž stroj lze použít v obou režimech


PLASTINUM Extrusion Foaming s CO₂

Naše portfolio pro vytlačování pěny PLASTINUM® Extrusion Foaming bylo navrženo speciálně pro splnění úkolů přesného dávkování kapalného oxidu uhličitého (LIC) do extrudéru. Konstantní hmotnostní tok oxidu uhličitého je zásadní pro jednotné, předvídatelné výsledky pěnění. Na základě našich dlouholetých znalostí a zkušeností v této oblasti nabízíme komplexní řešení sahající od velkoobjemové nádrže LIC po vysokotlakou dávkovací jednotku DSD. Pro zákazníky, kteří již mají nainstalované dávkovací čerpadlo, nabízíme nejmodernější napájecí systém pro kapalný CO2 bez bublin při definovaném tlaku.

Kompletní nabídka
Naše řešení pro vytlačování a pěnění PLASTINUM Extrusion Foaming zahrnuje přizpůsobený skladovací a zásobovací systém LIC, jednotku zvyšující tlak a vysokotlaký systém měření průtoku. V první fázi náš systém čerpadel PRESUS® C zvyšuje tlak LIC a dodává LIC ve stavu bez bublin. Ve druhé fázi dodává naše osvědčená vysokotlaká dávkovací jednotka DSD 400 nebo DSD 500 do extrudéru stabilní hmotnostní průtok LIC, a to bez ohledu na kolísání tlaku v extrudéru.

Výhody
•    Kompletní řešení od jednoho dodavatele
•    Není nutné integrovat několik zařízení od různých dodavatelů
•    Žádné riziko špatně definovaných rozhraní a omezení dodávek
•    Vysoce spolehlivé zařízení, prověřené u mnoha referenčních zákazníků po celém světě
•    Velmi přesné dávkování – bez ohledu na okolní teplotu a klima
•    Snadná a levná instalace

PLASTINUM Polyurethane Foaming s CO₂

Naše řešení s polyuretanovou pěnou PLASTINUM® Polyurethane Foaming je uzpůsobeno pro procesy napěňování PUR, které vyžadují trvale vysoké standardy kvality. Naše speciální čerpadla jsou zkonstruována tak, aby dodávala kapalný oxid uhličitý (LIC) při průtoku a tlaku, jež jsou potřebné pro zásobování dávkovacích čerpadel pro kontinuální linky blokové pěny, které vyrábějí například pěny s nízkou hustotou pro matrace. Zejména pro dynamické diskontinuální procesy nabízíme specializované dávkovací systémy LIC, které přinášejí nejvyšší standardy přesnosti.

Balíček vše v jednom
Naše řešení pro polyuretanové pěny PLASTINUM Polyurethane Foaming pro zákazníky vyrábějící blokové pěny zahrnuje přizpůsobený skladovací a zásobovací systém LIC, který obvykle sestává z velkoobjemové nádrže, vyhrazeného čerpacího systému a chladicího systému. Náš systém PRESUS® C funguje jako napájecí čerpadlo pro následné dávkovací čerpadlo, přičemž zvyšuje tlak LIC a dodává požadovaný objem LIC ve stavu bez bublin.
Naše dávkovací jednotka DSD 500, která se používá hlavně při vytlačování pěny, je řešením první volby pro zákazníky, kteří hledají vysoce dynamický a přesný systém dávkování CO2 pro diskontinuální procesy.

Výhody
•    Přívod CO2 v kapalném skupenství bez bublin
•    Kontinuální napájení při stabilním tlaku (nastavitelném) a bez kolísání
•    Široký rozsah průtoků CO2, určený pro potřeby zákazníků vyrábějících blokové pěny
•    Kompaktní provedení, snadná a levná instalace

Máte dotaz pro naše odborníky?