Water treatment key visual with lens flare effect in layers.

Úprava vody a čištění odpadních vod

Plyny a aplikační technologie pro úpravy vody.

S více než 30letými zkušenostmi v oblasti úpravy vody a čištění odpadních vod spolupracujeme s provozovateli zařízení po celém světě na překonání kritických výzev, jako je regulace hodnoty pH, nestálé a sezónní zvyšování kapacity, omezování zápachu a řízení mikropolutantů.


Ing. Tomáš Bola

Application Engineer – Chemistry & Energy, Plastics & Cryo, Water Treatment

Mobil: +420 731 608 788