Průmyslová odvětví

Naše plyny hrají zásadní roli v téměř každém odvětví. Používají se ke zlepšení konkurenceschopnosti, snižování procesních nákladů, zvýšení kvality a produktivity. Ve skutečnosti by mnoho běžných produktů od nealkoholických nápojů až po motorové díly nemohlo bez technických plynů fungovat. A ještě důležitější je to, že naše inovativní plynové směsi a aplikační technologie razí cestu udržitelnějšímu a ekologičtějšímu životnímu stylu a obchodním praktikám.

Máte otázku? Chcete si objednat?