Jak se vyrábí suchý led?

Společnost Linde Gas a.s. vyrábí suchý led ve všech jeho podobách v závodech Praha a Ostrava a nově od roku 2022 je spuštěna výroba i v Brně.

Technologie výroby

Výroba suchého ledu probíhá změnou skupenství zkapalněného CO2 (skladovaného ve velko-oběmových tancích) do pevného skupenství - vznikne tak "suchý led".
Na výrobu se používá vysoce koncentrovaný oxid uhličitý (CO2). Tento plyn je druhotným produktem při více chemických postupech – např. při výrobě amoniaku, dusíku ze vzduchu nebo velkoobjemové fermentaci.
CO2 je stlačen a ochlazen tak, aby změnil skupenství na kapalinu.
Při vlasní výrobě suchého ledu se ve výrobním zariení tlak kapalného CO2 prudce sníží. Při tom se část CO2 vypaří, což způsobí prudký pokles teploty kapalného CO2. Extrémní ochlazení vytvoří z kapaliny sněhovitou hmotu pevného skupenství CO2 – suchý led.
Sníh z CO2 se pomalu stlačí do malých pelet (3mm), plátků (0,8kg) nebo bloků (5kg) pevného suchého ledu.

Skladování a přeprava

Výsledný produkt - suchý led má na rozdíl od jiných produktů jedno omezení. Okamžitě po vyrobení začíná degradovat - odpařovat se v důsledku působení okolního prostředí.
Proto je nutné respektovat nutnost jeho výroby v lokalitách - dopravní vzdálenost k zákazníkovi a klást důraz na kvalitní izolaci suchého ledu od okolních vlivů.
Pro skladování a přepravu suchého ledu společnot LindeGas používá kvalitní a prověřené kontejnery na suchý led od firmy Olivo.

Pelety/Nugety

Suchý led jelisován skrz matrici s otvory průměru 3mm a následně se rozláme na cca 5mm dlouhé peletky. Někdy se peletám suchého ledu říka "rýže", protože jí finální produkt tvarem připomíná.
Nugety suchého ledu se vyrabí podobným postupem jako pelety protlačováním přes matrici kde průměr nugety je 10mm nebo 16mm.
Hlavním využitím pelet i nuget je transportní chlazení. Pelety suchého ledu se používají také pro tryskání povrchů.
Jedná se o suchý led vylisovaný do tvaru "desky" o rozměrech 125/80/20. Využívá se ke kontaktnímu chlazení potravin a jejich uchování při přepravě a skladování (např. v letecké dopravě)

Plátky/Bloky

Suchý led ve formě bloků se vyrábí lisováním do tvarů kvádru o rozměrech 125/80/80. Jejich hlavní výhodou je dlouhá trvanlivost a použití i po několika dnech skladování
Bloky lze využit pro tryskání suchým ledem - strojem i3 Microclean (ColdJet), případně také pro kontaktní chlazení při dopravě a skladování potravin.

Máte otázku? Chcete si objednat?