Kapalné plyny

Linde, jako největší dodavatel kapalných plynů v České republice, zásobuje technickými plyny tisíce firem z veřejného i soukromého sektoru a pomáhá jim šetřit provozní náklady, snižovat škodlivé emise, zvyšovat úroveň bezpečnosti a zlepšovat kvalitu jejich výrobků.

Naše zkapalněné technické plyny jsou dodávány zákazníkům ve velkých objemech v kryogenních cisternách do zásobníků umístěných v jejich závodech, kde jsou používány pro rozsáhlou řadu aplikací.  Plyny jsou skladovány jako kryogenní kapaliny ve vakuově izolovaných nádobách, z nichž je možno pokrýt několikadenní spotřebu zákazníka; podle potřeby mohou být používány v plynném nebo kapalném skupenství. Při dodávkách plynu v podobě kapaliny mohou uživatelé s větší spotřebou přejít od mnoha lahví k jediné kryogenní nádobě.

Plyny, které zkapalňují při nízkých teplotách, mohou být dodávány v malých kryogenních nádobách nebo ve velkých zásobnících, které mohou obsahovat až několik tisíc litrů kapalného plynu.

Malé kryogenní nádoby

Linde poskytuje široký sortiment kryogenních nádob, které jsou všechny konstruovány tak, aby splňovaly vysoké standardy kvality a bezpečnosti.  Můžeme Vám poradit, které řešení je nejvhodnější právě pro Vás, a zajistit jeho instalaci a služby spojené s jeho uvedením do provozu.

 • Pronájem nádob - Mnoho zákazníků využívá možnost pronájmu nádob od Linde. To jim poskytuje větší flexibilitu při změně jejich požadavků. Linde zajišťuje  údržbu nádoby, při každém plnění je nádoba zkontrolována a naše obsluha dokáže na místě vyřešit většinu vzniklých problémů.
 • Nádoby ve vlastnictví zákazníka -  Pokud má zákazník svoji vlastní nádobu, Linde ji plní a zajišťuje, aby byla náležitě udržována, jak je definováno v nařízení o bezpečnosti tlakových systémů 2000 (PSSR).  K tomuto účelu nabízíme balíčky údržby, aby bylo zajištěno, že je Vaše nádoba provozována bezpečně a splňuje požadavky veškerých předpisů.


Vakuově izolované zásobníky

Pro zákazníky s vyššími požadavky na dodávané objemy a s provozy, které umožňují dodávku plynu potrubím, je nejlepším řešením zásobník pro hluboce zchlazené kapalné plyny umístěn v závodě zákazníka.  Linde nabízí vakuově izolované zásobníky s kapacitou od 3 000 do 80 000 litrů, které instaluje spolu s potřebnými distribučními systémy a vnějším vybavením v závodě zákazníka.  Linde rovněž může poradit při výběru vhodného umístění zásobníku a s náležitými bezpečnostními opatřeními.

Výhody zkapalněných plynů: 

 • Finančně výhodné při vyšších objemech
 • Plynulé zásobování
 • Žádné manipulační náklady
 • Žádné prostoje
 • Vysoká efektivita přepravy a čistoty

Automatické objednávání

Zásobníky Linde jsou obvykle instalovány včetně telemetrických jednotek sloužícíh pro dálkové sledování stavu kapalného plynu v zásobníku, které informují Linde, kolik plynu ještě zbývá v zásobníku.

Poskytnuté informace umožňují Linde automaticky plánovat závoz plynu a zákazník má tak zajištěné plynulé zásobování, aniž by se musel starat o sledování množství plynu v kryogenním zásobníku a zadávání objednávek.

Portfolio produktů

V kapalném skupenství jsou k dispozici následující produkty:
 • Kapalný dusík
 • Kapalný kyslík
 • Kapalný oxid uhličitý
 • Kapalný argon