Graphic image of the Earth, where most land mass, other than America has been replaced with a blue electronics circuit board. Blue hue.

Elektronika

Přední výrobce plynů pro elektronický trh – polovodiče, displeje, solární energie a LED

Polovodičový průmysl

Společnost Linde je technologickým partnerem první volby pro globální výrobce polovodičů. Nabízíme široké portfolio speciálních plynových a velkoobjemových řešení pro elektroniku – podpořených globálním dodavatelským řetězcem, abychom vám přinesli vysoce kvalitní, důsledně měřené, konzistentní, spolehlivé a udržitelnější procesy výroby polovodičů.

Materiály, které nabízíme pro výrobu polovodičů, jsou následující:
Technické kapalné plyny: argon, oxid uhličitý, helium, vodík, dusík, kyslík.

Nejběžnější speciální plyny pro polovodičový průmysl: fluorid dusitý, fluorid wolframový, chlorovodík, amoniak, disilan, hydrid germania, oxid uhličitý s vysokou čistotou, oxid dusný.

Průmysl výroby displejů

Kromě celé řady plynů, potřebných k výrobě plochých panelů ve všech velikostech, dodáváme také jedinečná technická řešení s přidanou hodnotou a projekty na klíč, abychom zákazníkům pomohli splnit jejich cíle v oblasti ochrany životního prostředí a snižování nákladů.

Nabídka společnosti Linde pro průmysl výroby displejů

• Nákladově efektivní zásobování kapalným plynem, včetně velkoobjemových generátorů vysoce čistého dusíku SPECTRA-N™, které se instalují přímo na místo a jsou nákladově nejefektivnějším a nejspolehlivějším způsobem, jak dodávat ultra čistý dusík v rozsáhlém množství, které výrobci displejů potřebují. S koncentracemi nečistot pod 1 ppb spotřebovává generátor SPECTRA-N méně energie než konvenční generátory a také poskytuje vynikající možnosti zeslabení pro splnění požadavků na rozjezd zařízení.
• Vyhrazené komplexní portfolio speciálních plynů pro elektroniku a globální dodavatelské řetězce pro průmysl výroby displejů
• Nová plynová zařízení na výrobu oxidu dusného s vysokou čistotou (N2O) v Číně, Tchaj-wanu a Koreji na podporu další generace technologie displejů
• Generátory fluoru Generation-F ®, instalované přímo na místě, pro čištění komor, nižší uhlíkovou stopu při výrobě a zajištění bezpečnosti dodávek, zejména pro > gen. 10 výrobních závodů

Materiály, které nabízíme pro výrobu displejů, jsou následující:

Technické kapalné plyny: argon, oxid uhličitý, helium, vodík, dusík, kyslík.

Speciální plyny pro elektroniku: čištění (fluor a fluorid dusitý), depozice (amoniak, oxid dusný a silan), dopování (diboran a fosfin), leptání (chlorid boritý, chlor, oktafluorcyklobutan, pentafluorethan, fluorid sírový a tetrafluormethan), laser (fluor/vodík, chlorovodík/vodík/neon, krypton, neon a xenon).

Výroba solárních panelů

Zhodnocení výroby solárních panelů prostřednictvím předních integrovaných řešení dodávek plynů a chemikálií

Nabídka společnosti Linde zahrnuje:

• Rozšířené portfolio produktů, reakce na potřeby našich zákazníků a stabilní dodavatelský řetězec se schopností dodávat naše výrobky na jakékoli místo na světě
• Silná kvalifikace v oblasti plynárenství a systémy dodávek chemikálií na pracovišti zákazníka
• Podpora rozvoje technologií pomocí know-how vytvořeného v průběhu mnoha let ve fotovoltaickém průmyslu a prostřednictvím spolupráce s několika různými partnery, jako jsou výrobci zařízení a koncoví uživatelé

Materiály, které nabízíme pro výrobu krystalických křemíkových článků, jsou následující:

Technické kapalné plyny: argon, helium, vodík, dusík, kyslík.

Speciální plyny pro elektroniku: silan, amoniak, fluor (generování na místě), fluorid sírový, chlor, fluorid uhličitý, směsi arsenovodíku a fosfinu.

Odvětví výroby LED

Naše portfolio elektronických materiálů a globální dodavatelský řetězec doplňujeme pro větší závody vyrábějící LED možnostmi na klíč. Tato zařízení, instalovaná přímo na místě, zajišťují nepřetržité, monitorované a flexibilní dodávky plynu. Standardizované a modulární konstrukce vám přinášejí další výhodu maximální efektivnosti nákladů a spolehlivosti.

Dodávka na místo
•   Čističe amoniaku na místě
•   Generátory kyslíku SPECTRA-N™, instalované přímo na místě
•   Generátory vysoce čistého vodíku, instalované přímo na místě