Kvalita, bezpečnost a životní prostředí

V Linde Gas a.s. nechceme svým podnikáním ohrožovat lidi ani životní prostředí.

Pro dosažení této vize se zavazujeme, že bezpečnost, ochrana zdraví, péče o životní prostředí a kvalita jsou základní předpoklady každého našeho podnikání, že všichni neseme osobní odpovědnost za SHEQ a že vedoucí pracovníci na všech úrovních jdou v oblasti SHEQ osobním příkladem.

Pro splnění našich cílů v oblasti SHEQ je vybudován integrovaný způsob řízení, který zahrnuje certifikovaný systém řízení managementu jakosti ISO 9001 (QMS), certifikovaný systém managementu ochrany životního prostředí ISO 14001 (EMS), potravinářských plynů (FSSC 22000), certifikovaný systém managementu hospodaření s energií ISO 50001 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Seznam certifikací naleznete zde.

V oblasti bezpečnosti ochrany zdraví je naší prioritou provádění veškerých činností bezpečným způsobem. Dosažení nulové nehodovosti a minimalizace veškerých zdravotních rizik a ztrát. Uvědomujeme si, že ochrana zdraví, bezpečnost a péče o životní prostředí jsou stejně důležité jako výroba, cena a výsledky podnikání.

Naše výrobky jsou bezpečné a ekologicky nezávadné. Svým zákazníkům otevřeně poskytujeme veškeré informace o produktech a o způsobu jejich používání, což je základem pro budování dlouhodobých vztahů s nimi.

Dosažené výsledky veřejně prezentujeme a předáváme naše zkušenosti na odborných seminářích a konferencích. Odborně se podílíme na tvorbě legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. O tom, že naše cesta se ubírá správným směrem svědčí mimo jiné i výše uvedené certifikáty a opětovné získání Osvědčení Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.

Principy SHEQ aplikujeme ve 100 % našeho chování a rozhodování ve 100 % našeho času.

Dokumenty ke stažení