Bundle of fibre glass in blue light. The picture is also part of the global product campaign.

Plyny ve sklářském průmyslu

Vyvinuli jsme širokou škálu aplikací plynů, procesních technologií a služeb, pokrývajících všechny vaše potřeby v oblasti tavení, tvarování a zpracování skla.

Tavení skla

V závislosti na vašich individuálních potřebách a výzvách ohledně procesu tavení mohou průmyslové plyny významně přispět k vašemu obchodnímu úspěchu.
S našimi řešeními pro spalování kyslíkem (oxyfuel = použití kyslíku namísto vzduchu nebo v kombinaci se vzduchem) můžete využít následující výhody:
•   spotřeba paliva klesne až o 35 % díky lepšímu přenosu tepla,
•   15 % úspora provozních nákladů,
•   až 40 % nárůst produktivity díky rychlejším cyklům tavení,
•   pokles emisí NOx až o 75 %, SO2 až o 30 % a CO2 až o 5 %,
•   mnoho dalších.

Řešení tavení skla od společnosti Linde: 


Tavení se spalováním kyslíkem COROX®

Toto řešení je ideální, pokud:
- vyžadujete velmi vysoké teploty tavení (např. 1 560 °C a vyšší),
- vyrábíte vlákno nebo speciální sklo,
- potřebujete zvýšit energetickou účinnost,
- potřebujete snížit emise,
- chcete zvýšit svou kapacitu,
- provozovat systémy rekuperace tepla s nízkými teplotami předehřevu (např. regenerační/rekuperační systémy),
- chcete snížit svou ekologickou stopu.


Zvyšování obsahu kyslíku v palivu COROX®

Zvyšování obsahu kyslíku v palivu je metodou první volby, pokud
- chcete zvýšit výkon svého procesu tavení, aniž byste změnili rozměry pece,
- chcete optimalizovat počet pecí, které máte v provozu.

Coby doplněk vašich vzduchových hořáků  jsou nainstalovány hořáky kyslíkové nebo je kyslík vstřikován vysokotlakými tryskami. Odstraněním dusíku a zvýšením koncentrace kyslíku tak dochází ke zvýšení teploty plamene. Výsledkem je, že zvyšování obsahu kyslíku v palivu také zvyšuje koncentraci CO2 a H2O v blízkosti plamene. A protože tyto plyny jsou hlavními činiteli odpovědnými za tepelné záření, zvyšují účinnost plynových hořáků.


Zařízení COROX® Oxyservice během údržby a oprav

Jedná se o dočasné zařízení navržené tak, aby byla během údržby nebo oprav zajištěna kontinuita provozu.

Naše zařízení COROX ® Oxyservice je obzvláště zajímavé pro provozovatele se zapojeným regenerátorem nebo netěsným systémem rekuperace. Dodáváme kyslíkové trysky a veškerá podpůrná napájecí zařízení po celou dobu trvání prací údržby.

Zařízení COROX® LowNOx pro snížení emisí

Naše inovativní řešení v podobě zařízení COROX® LowNOx je ideálním způsobem, jak snížit emise NOx, a splnit tak přísnější právní předpisy.

Zahrnuje vstřikování přídavného kyslíku vysokotlakými tryskami, aby se v peci vytvořil intenzivnější efekt usměrněné recirkulace spalin. Výsledkem je, že hlavní systém hořáku na vzduch/plyn produkuje naředěný, odstupňovaný spalovací proces. Naředění paliva vede k homogennějšímu plameni a ke snížení teploty plamene. Vzhledem k tomu, že teplota plamene má přímý dopad na koncentrace NOx, dochází k významnému snížení jejich emisí. Nižší teplota plamene také snižuje koncentraci uhlovodíkových radikálů v peci, čímž tvorbu NOx omezuje. Zvýšená rychlost přenosu tepla navíc zkracuje okno, během kterého se NOx mohou vytvářet.

Probublávání plynu

Během tavení a rafinace může probublávání plynu roztaveným sklem zvyšovat konvekční proudy při tavení skla a zlepšovat opětnou adsorpci zbývajících bublin do taveniny za účelem odstranění vad.
Plyny mohou probublávat přes taveninu také s cílem vylepšit kondicionování skla. Vzhledem k tomu, že kyslík je rozpustnější než vzduch, jedná se o účinný způsob, jak snížit tvorbu prachových bublinek. Pro prémiové výrobky se často používá hélium.
Poskytujeme celou řadu běžných a inertních plynů (např. HE, O2, N2, Ar) a napájecích systémů pro podporu všech aplikací probublávání.

Analýza atmosféry a kontrola procesu
Můžete se také spolehnout na to, že poskytneme celou řadu vysoce přesných kalibračních plynů a směsí plynů pro kontrolu procesů, které podporují dodržování emisních předpisů prostřednictvím přesného monitorování a reportování měření atmosféry a spalin.

Formování skla

Dosažení vysoce kvalitních sklářských výrobků minimalizací nečistot ve formovacím procesu

Plyny hrají důležitou roli při tvorbě plaveného skla, kde se používá dusíková/vodíková atmosféra, aby se zabránilo oxidaci cínu ve skle a minimalizovalo množství cínu ve skle. Úspěch tváření závisí na konzistentním dodávání vámi zvoleného poměru a objemového toku (např. 95 % N2/5 % H2) a na bezpečném přísunu vysoce čistých plynů (N2 5.0 a H2 3.0).


CARBOFLAM – povlakování forem pro lisovací a vyfukovací procesy

Naše řešení CARBOFLAM je všestranným procesem, jenž lze použít na všechny typy skla. Jedná se o nejúčinnější techniku povrchového povlakování, protože využívá materiálově specifické uvolňovací a izolační vlastnosti čistého uhlíku. Patří mezi ně rovnoměrná hladina teploty během mechanického formování skla.

Stručné shrnutí
- Vyšší produktivita díky vyšší stabilitě procesu a delší době aplikace formovacích nástrojů
- Vyšší kvalita skla odstraněním/minimalizací strukturálních značek z formovacích nástrojů na povrchu skla
- Nové produkty v důsledku vylepšené distribuce skla díky vyšším teplotám formy
- Nižší náklady na údržbu díky optimalizaci procesu
- Výrazné snížení znečištění na pracovišti ve srovnání s jinými aplikacemi (např. aplikace krakování)rují dodržování emisních předpisů prostřednictvím přesného monitorování a reportování měření atmosféry a spalin.


Povrchová úprava skla – HYDROPOX® pro dokonalý povrch

Naše řešení HYDROPOX® na bázi plamene nabízí řadu výhod při povrchové úpravě skla pro umělecké a stolní nádobí (např. sklenice na víno), speciální sklo (např. vitríny, dveře do trouby) a vysoce hodnotné obalové sklo (např. flakony).
Naše řešení zahrnuje hořáky jak s předsměsí, tak s povrchovou směsí, které používají kyslík, vodík nebo zemní plyn podle vašich specifických požadavků.
Zařízení HYDROPOX díky homogenní plamenové cloně zajišťuje rovnoměrný přenos tepla a krátce přivede povrch skla na teplotu nad bodem zeslabení skla.

Klíčové aplikace
- Zvýšení lesku povrchu skla
- Odstranění spojů a hran
- Oprava mikrotrhlin a prasklin

Klíčové výhody
- Významné snížení zmetkovosti
- Výroba prvotřídních skleněných výrobků
- Umožnění nových prvků – např. sklenice na víno bez spojů
- Velmi vysoké výrobní rychlosti – kvalita ručně vyráběného skla při normální rychlosti linky


Izolace oken a osvětlení

Vzácné plyny a inovativní směsi v čistotě a objemech, které potřebujete ke zvýšení účinnosti a efektivity vašich izolačních a osvětlovacích aplikací.


Izolace oken

Průmyslové plyny, zejména vzácné plyny, jsou také účinným způsobem, jak zlepšit izolaci oken, aby se zlepšilo pohodlí a ušetřila energie.
Naše vzácné plyny HiQ® jsou široce používány v oknech s dvojitým a trojitým zasklením. Argon je vzhledem ke své nižší tepelné vodivosti při snižování přenosu tepla účinnější než vzduch. Krypton a xenon vedou méně tepla než argon, takže jsou ještě účinnější.


Osvětlení

Máme mnohaleté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti výroby osvětlení, kam dodáváme vzácné plyny a inovativní směsi, které přinášejí energeticky účinnější provedení jasnějších svítidel i automobilových světlometů.
Tradiční žárovky využívají ochranné plyny, jako jsou argonové a dusíkové směsi, aby se zabránilo degradaci wolframových vláken. I když se žárovky postupně vyřazují ve prospěch účinnějších halogenových a plynových výbojek, hrají průmyslové a vzácné plyny, jako je neon, argon, krypton a xenon v osvětlovacích výrobcích i nadále klíčovou roli. Jsme také předním poskytovatelem vysoce čistých plynů a směsí uzpůsobených pro výrobu LED.

Máte dotaz pro naše odborníky?