Linde Green: inovativní řešení výroby vzdušných plynů šetrných k životnímu prostředí.

Posuňte Vaše aktivity v oblasti ochrany životního prostředí na další úroveň: s hrdostí Vám představujeme náš program Linde Green – naši zbrusu novou nabídku vzdušných plynů vyráběných pomocí 100 % obnovitelných zdrojů energie.

Společně dosáhneme splnění „zelených“ cílů

Naše planeta se mění znepokojující rychlostí a my již dnes pociťujeme dopady těchto změn.  Vzhledem k tomu, že podnebí se mění, otázky týkající se životního prostředí se dostávají do popředí naší pozornosti a zasahují všechny oblasti našich životů.  Společnosti čelí zvýšenému tlaku regulátorů, investorů a obcí, které požadují snížení jejich uhlíkové stopy.  My v Linde také soustavně plníme svoje poslání - učinit náš svět výkonnějším.  Našim zákazníkům dodáváme vysoce kvalitní řešení, technologie a služby, čímž jim poskytujeme konkurenční výhody, umožňujeme jim zvyšovat jejich výkonnost, energetickou účinnost a chránit životní prostředí.  
Jednou ze zásadních hodnot, které vyznáváme, je trvalá udržitelnost; ta inspirovala naše nejnovější produkty Linde Green.

Snížení uhlíkové stopy: o 99 % čistší kyslík, dusík a argon*

Nabídka produktů řady Linde Green zahrnuje vzdušné kapalné plyny – dusík, kyslík a argon - které jsou vyráběny pomocí 100 % obnovitelných zdrojů energie.  Výsledkem toho to přístupu k výrobě je výrazně nižší uhlíková stopa ve srovnání s produkty vyrobenými běžnými výrobními postupy.  A jestliže řekneme výrazně, znamená to uhlíkové emise nižší až o 99 %.

Nastoupením této cesty se společnost Linde stala jedním z prvních výrobců, kteří uvedli na trh vzdušné plyny s nižší uhlíkovou stopou, čímž umožňujeme našim zákazníkům snížit uhlíkovou stopu.  O kolik?  Po každém nákupu plynů z programu Linde Green poskytujeme našim zákazníkům „zelený certifikát“, kde je přesně vyčísleno snížení jejich uhlíkové stopy, kterého dosáhli volbou našich zelených produktů.

Green Product Portfolio

Přehodnocení našich výrobních postupů.

Společnost Linde soustavně vyvíjí nové aplikační metody a účinnější postupy dělení vzduchu, aby pomohla svým zákazníkům chovat se šetrněji k životnímu prostředí tím, že sníží svoji uhlíkovou stopu spojenou s používáním kyslíku a dusíku. Dosahujeme toho programem Linde Green, v rámci kterého používáme zcela nový přístup k výrobě.

Při výrobě produktů z programu Linde Green používáme výhradně elektrickou energii získanou z obnovitelných zdrojů, jako je solární energie, větrná energie, geotermální energie, energie získaná spalováním biomasy a energie získaná v malých vodních elektrárnách; všechny tyto zdroje jsou šetrnější k životnímu prostředí více než využití fosilních paliv.  A jaký je výsledek?  Zelený kyslík a dusík z programu Linde Green přinášejí významné snížení emisí CO2 ve srovnání s výrobou používající konvenční energetické zdroje. *


TUV SÜD: partner našeho zeleného přístupu

Každý krok naší výroby a prodeje byl přezkoumán a schválen TUV SÜD, celosvětově uznávanou společností poskytující globální auditní a certifikační služby.  TUV SÜD, jako všeobecně uznávaný symbol bezpečnosti, jistoty a trvalé udržitelnosti, je partnerem našeho zeleného přístupu a zaručuje, že naše nabídka produktů vyhovuje jeho standardu účetnictví EE.

TUV SÜD je partnerem, kterého jsme si vybrali a jemuž důvěřujeme.  Společně s ním vedeme spolehlivé záznamy o našich rozsáhlých projektech a inovačních návrzích, jako je například vodíková technologie.  Pro výrobní řadu Linde Green nám TÜV SÜD nabízí jak certifikace obchodování s energiemi z obnovitelných zdrojů, tak výpočty emisí skleníkových plynů pro různé typy dodávek elektrické energie.

Kolik CO2 se ušetří použitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů?

Snížení emisí CO2 při využití 100 t „zeleného“ kyslíku Linde … **

… se rovná emisím skleníkových plynů vyprodukovaným 10 osobními auty provozovanými po dobu jednoho roku. **

Snížení emisí CO2 při využití 100 t „zeleného“ kyslíku Linde …

… se rovná uhlíku pohlcenému 827 stromky pěstovanými po dobu 10 let.
Nabídkou našeho portfolia zelených vzdušných plynů se chceme stát zeleným dodavatelem a první volbou pro zákazníky, kteří se chtějí vydat na cestu k dosažení trvalé udržitelnosti. Společně učiníme náš svět produktivnějším a zelenějším.
Muži stojící za touto myšlenkou (zleva doprava): Christoph Woehler, finanční ředitel REE (Region Východní Evropa), Eric Schulze, obchodní a marketingový ředitel REE, a Roland Pahl, globální ředitel nákupu energií.

V kostce:

Vše, co potřebujete vědět o programu Linde Green.

 • Staré známé produkty s novým přístupem k výrobě.
  Nabídka produktů z programu Linde Green poskytuje tytéž výhody jako konvenční kyslík a dusík. Jediným rozdílem je přístup k jejich výrobě.
 • 100 % obnovitelné zdroje elektrické energie
  Při výrobě v režimu Linde Green využíváme výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, jako je solární energie, větrná energie, geotermální energie, spalování biomasy a energie z hydroelektráren.
 • O 99 % nižší emise uhlíku
  Kyslík i dusík vyrobený v programu Linde Green má významně nižší úroveň emisí CO2 ve srovnání s běžně vyráběnými plyny – o 99 % nižší.
 • Důkaz snížení emisí CO2:
  Každý zákazník z programu Linde Green obdrží měsíčně certifikát o snížení emisí CO2, vytvořený na základě jeho měsíční spotřeby zeleného kyslíku nebo dusíku. *
 • Certifikované výrobní procesy
  Každý krok naší výroby a prodeje byl certifikován TÜV SÜD a je ve shodě se standardy účetnictví EE.

Chcete zjistit víc?


* Naše zelené produkty jsou vyráběny pomocí elektrické energie ze 100 % obnovitelných zdrojů, takže snižují emise uváděné v ekvivalentech CO2,  Uvedený údaj o snížení emisí CO2 je získán porovnáním s obdobnými produkty vyrobenými pomocí konvenční elektrické energie. 

** Údaje týkající se snížení emisí CO2 ve srovnání s konvenčními produkty byly vypočteny pomocí oficiální stránky Agentury na ochranu životního prostředí Spojených Států (United States Environmental Protection Agency = EPA): https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator