Oil refineries line a river in Yokkaichi, Japan. The city has been a center for the chemical industry since the 1930's.

Rafinérie a chemický průmysl

Pomáháme chemickým společnostem snižovat náklady, zvyšovat produktivitu a plnit cíle ohledně ochrany životního prostředí.

Poskytujeme kompletní nabídku jak technických a speciálních plynů, tak i chemických aplikací, které podporují odladění výrobních procesů. Naši technici vám mohou pomoci zvýšit produktivitu, snížit náklady a splnit environmentální cíle v celém spektru aplikací.

Naše zkušenosti s průmyslovými a speciálními plyny a poznatky o procesech pokrývají všechna odvětví v hodnotovém řetězci chemických výrob: rafinace ropy, chemické látky a petrochemické výrobky, ultra čisté a speciální chemikálie, biofarmaceutika.

Máte dotaz pro naše odborníky?