Seznam Certifikátů a ocenění

Firma Line Gas a. s. je vlastníkem níže uvedených certifikátů a ocenění. Všechny certifikované systémy podléhají pravidelným kontrolním a prodlužovacím auditům.

Certifikace podle normy ČSN ISO 9001:2016; 14001:2016 a 50001:2019
Food Safety System Certification 22000
Medicinální plyny
Politika Linde Gas a.s.
Další ocenění

Uvedená povolení jsou platná ve znění pozdějších změn.