Systém ICC™

ICC (Individual Cylinder Control) je systém individuálního sledování oběhu lahví a ostatních distribučních prostředků na technické

Na faktuře každý detail

Systém ICC™ nabízí přehlednou fakturaci nájmu. Součástí faktury za nájemné je podrobný rozpis pohybu jednotlivých distribučních prostředků, který naleznete on-line na našem internetovém portálu Linde Gas Direkt ™.

Jestliže panuje ve složitých procesech absolutní přehled, je to výhodné pro všechny zúčastněné strany. Zejména však pro vás - naše zákazníky.

Pro další zvýšení spolehlivosti dodávek technických plynů přicházíme s inovativním řešením. Systém ICC™ přináší úplný přehled do všech logistických postupů, vytváří novou kvalitu a zvyšuje spolehlivost vašeho zásobování plyny. Těšíme se, že budeme moci vaše objednávky vyřizovat nyní rychleji a v budoucnu vám nabídneme ještě kvalitnější služby spojené s technickými plyny.

Systém ICC nabízí zákazníkům následující výhody:

  • sledování šarží medicinálních a potravinářských plynů - díky skenování lahví v rámci celého distribučního cyklu lze doložit kompletní historii pohybů všech lahví dané šarže

  • 100% kontrola nad pronajatými distribučními prostředky - zákazník má přehled, které konkrétní lahve a jak dlouho má pronajaty. To umožňuje identifikovat případné nehospodárnosti při nakládání s plyny v jeho společnosti (nadbytečný počet pronajatých lahví, krádeže, ztráty, plýtvání atd.)

  • transparentní účtování nájemného za pronajaté distribuční prostředky - nájemné je účtováno za skutečný počet dnů, během kterých zákazník využívá konkrétní láhev (distribuční prostředek)

  • větší bezpečnost - systém ICC aktivně upozorňuje na nutnost předat distribuční prostředky k předepsaným technickým a periodickým zkouškám

Dokumenty ke stažení