Cylinder gases

You can avoid the fine reaching up to one million Kc, if you order the gas delivery up to the place of the gas consumption from us within the “Gas delivery when called” service. Why you should worry about such fine?

Plyny v lahvích

Až milionové pokutě se můžete vyhnout, objednáte-li si u nás v rámci služby “Dovoz plynů na zavolání” dopravu plynů až na místo, kde je potřebujete. Proč je možná taková pokuta?

Přeprava plynů, stejně jako dalších nebezpečných věcí, podléhá podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě podmínkám Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Rozhodnete-li se pro vlastní dopravu plynů, stáváte se dopravcem a za případné nedodržení podmínek ADR Vám hrozí pokuta právě až ve výši milion korun. A pozor: taková pokuta hrozí i při “oblíbeném” transportu jediné láhve plynu v zavazadlovém prostoru osobního automobilu! Svěřte proto tuto starost nám!

Linde Gas a.s. spolupracuje s řadou osvědčených dopravních firem, jejichž vozidla i jízdní personál splňují požadavky ADR, o čemž svědčí bezkonfliktní výsledky stále častějších policejních kontrol.

Věnujte se proto svému podnikání a přepravu plynů si objednejte u odborníků – v prodejních místech Linde Gas, nebo na Zákaznickém centru.