Zdravotnický profesionál

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost dle §2a Zákona č. 40/1995 Sb.

Informace ke stažení

 

Inhalační a dechová rehabilitační terapie - Dokumenty a informace ke stažení:
Kyslíková terapie pro pacienty doma - Dokumenty a informace ke stažení:
Ventilace pro pacienty v domácích podmínkách - Dokumenty a informace ke stažení:
Léčba poruch spánku doma - Dokumenty a informace ke stažení:
Hortonův syndrom/Cluster headache - Dokumenty a informace ke stažení: