Furnace with glowing metall in a hall at SANDVIK factory, Sweden, retouched version

Řešení pro ocelářský průmysl

Optimalizujte ohřívací pece a procesy předehřevu pomocí našich inovativních řešení.

Společnost Linde vyvinula špičkové technologie k optimalizaci ohřívacích pecí. REBOX® není  „univerzálním řešením"" pro všechny, ale představuje portfolio přístupů přizpůsobených různým požadavkům na pece i aplikace. Řešení REBOX® lze začlenit do nových i stávajících pecí bez navýšení stávajících rozměrů. Tato řešení jsou kompatibilní se všemi běžnými palivy a většinou typů pecí, od velkých tlačných a krokových pecí přes pece s rotační nístějí a s válečkovou nístějí až po různé vsázkové pece.
Společnost Linde také vyvinula účinný způsob, jak optimalizovat procesy předehřívání nádob pro kovovýrobu. Náš předehřívací systém OXYGON® je k dispozici ve dvou verzích pro různé velikosti nádob a různé úrovně flexibility."


REBOX® HLL - kyslíková technologie pro zvýšení výkonu vaší pece podle potřeby

REBOX® HLL is designed for customers looking for a simple, cost-effective way of optimising reheating furnaces that can be deployed on demand without any changes to the existing furnace infrastructure.
Technologie REBOX® HLL je navržena pro zákazníky, kteří hledají jednoduchý a nákladově efektivní způsob optimalizace ohřívacích pecí, jenž lze nasadit podle potřeby bez jakýchkoli změn ve stávající infrastruktuře pecí.

U technologie REBOX® HLL jsou kyslíkové trysky namontovány do stěn pece vedle konvenčních hořáků. Tyto trysky se pak používají k vstřikování kyslíku vysokou rychlostí do pece a nahrazení většiny vzduchu použitého ke spalování. V zónách, do kterých jsou trysky HLL namířeny, je tak až asi 75 % spalovacího vzduchu nahrazeno kyslíkem. Eliminace dusíku zvyšuje tepelnou účinnost, snižuje také objemy spalin a snižuje emise NOx. Ve skutečnosti je objem spalin na MW snížen o více než 50 %. Vylepšený přenos tepla také pomáhá snižovat spotřebu energie. Technologie REBOX® HLL navíc zajišťuje rovnoměrnější ohřívání pro zlepšení kvality předvalků. Systém REBOX® HLL lze kdykoli vypnout, což umožňuje peci vrátit se zpět do svého normálního provozního režimu vzduch/palivo. Je to tedy ideální způsob, jak dočasně navýšit výkon, například k vyrovnání výkyvů poptávky.

Výhody zařízení REBOX® HLL

•    Až 25 % snížení spotřeby paliva
•    Homogennější zahřívání díky bezplamennému spalování HLL s vysokým impulsem
•    Vyšší tepelná účinnost a přenos tepla v osazené zóně
•    Až o 30 % méně emisí NOx na osazenou zónu v důsledku snížené dusíkové zátěže a recirkulace spalin, což účinně snižuje teplotu plamene
•    Lze zapnout a vypnout pouze tehdy, když je to pro vás výhodné

Řešení bezplamenného spalování kyslíkem REBOX® – trvalé zvýšení výkonu pece

Řešení bezplamenného spalování kyslíkem REBOX® jsou zaměřena na provozovatele kontinuálních a vsázkových ohřívacích pecí, kteří se snaží maximalizovat výrobní kapacitu.

Společnost Linde vyvinula na základě dlouhodobých a úzkých vztahů se zákazníky v ocelářském průmyslu technologii bezplamenného spalování kyslíkem REBOX®, která výrazně zvyšuje účinnost pece. Je navržena tak, aby provozovatelům ohřívacích pecí poskytovala maximální výrobní kapacitu při současné optimalizaci spotřeby energie.
Bezplamenné spalování kyslíkem REBOX® nahrazuje dusíkovou zátěž ve vzduchu (kolem 78 %) čistým kyslíkem. Protože dusík není hořlavý a je také nevhodný při vyzařování tepla, přispívá k procesu ohřevu při vysokých teplotách jen okrajově. Pro srovnání, spalné plyny, jako je oxid uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O), jsou dobré při vyzařování tepla. V důsledku toho má dusík nízkou tepelnou účinnost a představuje velké objemy spalin a emisí. Spalovací systém bezplamenného spalování kyslíkem REBOX® nahrazuje stávající hořáky vzduchu/paliva hořáky, které pracují se 100 % kyslíkem. To zlepšuje přenos tepla zvýšením koncentrace vyzařujících sloučenin, jako je CO2 a H2O. Zlepšením přenosu tepla může bezplamenné spalování kyslíkem REBOX® snížit emise CO2 a zredukovat účty za palivo až o 50 %.
Kromě toho bezplamenné spalování vytváří rovnoměrnější teplotu uvnitř pece tím, že dochází k rovnoměrnější distribuci vyzařujících plynů. Nižší maximální teploty plamene snižují tvorbu NOx a snižují riziko poškození žáruvzdorného materiálu způsobeného horkými místy.

Výhody bezplamenného spalování kyslíkem REBOX®

•    Až 50 % zvýšení výkonu díky vylepšenému vyzařování a nízkým objemům spalin
•    Nižší teploty a objemy spalin umožňují kratší tmavou/rekuperační zónu
•    Významné snížení spotřeby paliva (až o 50 %) odstraněním dusíkové zátěže
•    Nižší emise NOx, emise CO2 a emise SOx na bázi paliva
•    Paliva s nízkými hodnotami výhřevnosti lze efektivně spalovat pomocí čistého kyslíku, což umožňuje použití i při vysokoteplotních procesech"

REBOX® DFI – řešení pro rychlé předehřívání ocelových pásů

Zařízení REBOX® DFI (přímé působení plamene) je určeno pro zákazníky, kteří hledají rychlé předehřívání, odmašťování a předoxidaci ocelových pásů na kontinuálních galvanizačních a žíhacích linkách.

Na každé straně vašeho pásu je nainstalována jedna řada nebo několik řad hořáků REBOX® DFI. Plameny s vysokou intenzitou pak narážejí na povrch pásu, což zajišťuje rychlý přenos tepla a odmaštění.
Spalování kyslíkem s přímým působením plamene vychází z rozsáhlých zkušeností společnosti Linde se spalováním kyslíkem a na jeho využití v procesech ohřevu oceli. Tato vlastnost byla přizpůsobena nepřetržitému a rozsáhlému použití v ohřívacích a žíhacích pecích. Díky naší technologii DFI, kde jsou plameny řízeného spalování kyslíkem vedeny přímo na pohybující se kov, je přenos tepla výrazně zvýšen. Vyšší úroveň s lokálním tepelným tokem pro technologii spalováním kyslíkem DFI, dosahující úrovně 400 kW/m2 a ještě více, byla ověřena testováním.

Výhody technologie REBOX® DFI
•    Až o 30 % zvýšení produktivity díky rychlému předehřevu
•    Předběžná oxidace povrchu pro podporu smáčení v následných procesních krocích
•    Účinné odmaštění povrchu pásu

Máte dotaz pro naše odborníky?