Ventilace pro pacienty v domácích podmínkách

Díky moderní technologii mohou být pacienti ve stabilním stavu závislí na ventilátoru léčeni doma.


Terapie využívající ventilaci bývá nazývána „mechanická ventilace”, neboť úkony, které za normálního stavu provádí sval bránice pacienta, za něj vykonává ventilátor.

Nabízíme terapii s využitím ventilace v rámci domácí péče pro pacienty trpící například těžkými nemocemi dýchacího ústrojí, po úrazech míchy a s nervově-svalovými poruchami. Linde Healthcare může poskytnout podporu pacientům s nejrůznějšími požadavky, od pravidelných návštěv doma přes několikahodinovou každodenní domácí péči až po péči v centrech provádějících ventilaci a odpojování pacientů od ventilátoru.

Terapie s využitím ventilace může být:

    - Neinvazivní, pomocí masky nasazované na ústa i na nos.
    - Invazivní, aplikovaná po provedené tracheotomii, zákroku spočívajícímu v chirurgickém vytvoření malého otvoru mezi hrtanem a průdušnicí.

Díky použití vhodné výbavy a velice pozorné, koordinované péči mohou ventilovaní pacienti dosáhnout odpovídající úrovně komfortu mimo nemocnici ve zdravotní, sociální i psychologické rovině.

Ventilace pro pacienty v domácích podmínkách

Kontakt

Ing. Jakub Nápravník

Distribuce a servis: Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

tel. 731 608 665

Zaslat email