Bezpečnost na prvním místě

Minimalizujte rizika se službou LIPROTECT®

Bezpečné pracovní procesy a prvotřídní kvalita výrobků. Obojí jde ruku v ruce.

Kontrolní orgány požadují po provozovatelích vyhrazených plynových a tlakových zařízení dodržování předpisů. Odpovědnost nese provozovatel, respektive zaměstnavatel.
Podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, je každý zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je dále povinen vyhodnocovat všechna nebezpečí na pracovišti a následně z nich odvodit hodnocení rizik. Tento úkol může provádět sám, ale mohou ho podporovat i externí odborníci a služby.

Aby bylo možné splnit všechny zákonné požadavky, jsou zapotřebí rozsáhlé odborné znalosti, a to s ohledem na právní předpisy včetně příslušných technických norem. Společnost Linde Gas se svými dlouholetými zkušenostmi a týmem odborníků nabízí školení zaměřené na bezpečné používání, skladování a zacházení s lahvemi s různými stlačenými a zkapalněnými plyny:

LIPROTECT ® – Služby, semináře a produkty pro bezpečnou manipulaci s plyny.