Co je tryskání..?

Tryskání suchým ledem je ekologické a šetrně odstranění nánosů usazenin a nečistot.

Technologie tryskání

K tryskání suchým ledem se využívá vysokýt tlak a objem vzduchu, který unáší čáštečky suchého ledu (pelety, šupinky) a jejich dopadem na čištěnou plochu dochází k okamžité přeměně pevného skupenství do plynného. Jako zdroj vzduchy se využívá stlačovaný vzduch, pro vlastní tryskání využíváme stroje ColdJet - technologická jednička na trhu.

Výhody tryskání suchým ledem

Neovlivňuje základní materiál

Díky použití média suchý led nedochází k abrazivním účinkům na podkladový materiál při tryskání. Tuto výhodu oceníte při tryskání plastových, kovových, případně dalších povrchů kde je nepřípustná tvarová změna při čištění.

Snížení prostojů zařízení   

Protože tryskání suchým ledem je metoda suchého čištění a suchý led při kontaktu sublimuje, lze výrobní zařízení čistit bez demontáže. Není potřeba žádné utírání rukou, což snižuje možné zranění pracovníků.

Bezpečné pro elektrická zařízení    

Tryskání suchým ledem je bezpečnou alternativou čištění elektrických zařízení. Suchý led nezkratuje motory ani spínače a neprodukuje žádné hořlavé nebo výbušné vedlejší produkty.

Omezuje množení bakterií    

Použití tryskání suchým ledem jako čisticího prostředku eliminuje použití vody a výrazně snižuje riziko růstu bakterií. Proces čištění suchým ledem redukuje spóry plísní a další biologické činitele, které se usazují v usazeném materiálu.

Zařízení pro tryskání

i3 Microclean V2

i3 Mircoclean

AERO2 PSC 60

AERO 40

Elite 20

Máte otázku? Chcete si objednat?