HC a přírodní chladiva

Přírodní chladiva jsou takové sloučeniny, které se objevují v přírodních biochemických procesech. Nepoškozují ozonovou vrstvu a nepřispívají ke globálnímu oteplování – nebo jen zanedbatelně. Díky vysoké efektivitě mají přírodní chladiva také malou nepřímou uhlíkovou stopu.

Tato chladiva se používala zejména v padesátých letech, než byla na trh uvedena chladiva na bázi fluorokarbonu. Nyní se jejich použití rozšiřuje vzhledem k jejich minimálnímu negativnímu dopadu na životní prostředí.

Linde Gas je tradičním dodavatelem ekologicky příznivých chladiv pro chlazení a klimatizace, jako je čpavek, oxid uhličitý, isobutan a propan.

Základní sortiment chladiv je k nahlédnutí zde

Related Downloads