HFC

Chladiva HFC (hydrofluorokarbony) jsou třetí generací fluoridovaných plynů

Tato chladiva jsou zařazena jako produkty s nulovým ODP (Ozone Depleting Potential – potenciál poškození ozonové vrstvy) a středním až vysokým GWP (Global Warming Potential – potenciál globálního oteplování), takže nabízejí příznivější alternativu k produktům ze skupin CFC a HCFC. Chladiva HFC se používají pro chlazení a klimatizace I pro některé aplikace jako hnací plyny (propelanty) a  nadouvadla.

Snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí vede k nabídce takových chladiv, která poskytují srovnatelný chladicí výkon s minimálním vlivem na globální oteplování (viz Kjótský protokol). Proto Linde nabízí HFC plyny s nízkým GWP, jako např. R407A nebo R407F namísto R404A.
Rovněž jsou v nabídce chladiva nové generace HFO a přírodní chladiva, která jsou vhodnou alternativou použití HFC chladiv.

Informace o aktuální legislativě týkající se regulace fluoridovaných plynů, tzv. F-plynů, včetně nařízení EU č. 517/2014  zde.

Základní sortiment chladiv je k nahlédnutí zde 

Ke stažení