HCFC

Chladiva HCFC (hydrochlorofluorokarbony) jsou druhou generací fluorovaných plynů. Původně měly sloužit jako náhrada CFC. Tyto produkty měly střední hodnotu ODP (Ozone Depleting Potential – potenciál poškození ozonové vrstvy) a střední až vysokou hodnotu GWP (Global Warming Potential – potenciál globálního oteplování). Chladiva jako R22, R123, R401A, R401B, R402A, R402B, R408A a R409A již nedodáváme. Jejich použití je zakázáno v souvislosti s Kjótským protokolem a Montrealským protokolem.

Dodáváme alternativy těchto produktů, které mají minimální dopad na životní prostředí a poskytují srovnatelnou chladicí kapacitu. 


Ke stažení