CFC

CFC (chlorofluorokarbony) – jako např. R11, R12, R113, R114 a R115, již nedodáváme. Jejich použití je zakázáno vzhledem k vysokému ODP (Ozone Depleting Potential – potenciál poškození ozonové vrstvy) a vysokému GWP (Global Warming Potential – potenciál globálního oteplování), v souvislosti s Kjótským protokolem a Montrealským protokolem.

Dodáváme alternativy těchto produktů, které mají minimální dopad na životní prostředí a poskytují srovnatelnou chladicí kapacitu.

Ke stažení