ČTK informuje: Poptávka po medicinálním kyslíku je extrémní, říká Petr Partsch

V Praze, 21.3.2021

Poptávka po medicinálním kyslíku v Česku je extrémní, jeho dodávky do zdravotnictví jak v kapalné, tak v plynné podobě proti podzimu stouply více než dvojnásobně, proti běžné situaci před koronavirovou pandemií pak téměř pětkrát. ČTK to řekl Petr Partsch, generální ředitel společnosti Linde Gas, která je největším výrobcem a dodavatelem technických, medicinálních a speciálních plynů v ČR. Konkrétní údaje však Partsch neuvedl.

V léčbě pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19 se využívá především oxygenoterapie (kyslíková léčebná kůra), díky níž se výrazně zlepšuje stav pacientů a nemocné tělo se rychleji regeneruje. "Pro dokreslení vážnosti současné situace je potřeba zmínit, že dodáváme medicinální kyslík i nemocnicím, které dosud nebyly našimi odběrateli a kterým jejich zdroje kyslíku nestačí pokrýt spotřebu," uvedl Partsch. 

Problém s nedostatkem kyslíkových lahví podle něj ale nehrozí. A to i přesto, že během února došlo k nasazení všech zásob moderních lahví s integrovaným redukčním ventilem. "Na situaci jsme reagovali s předstihem a zajistili další dodávky kyslíku ve standardních ocelových lahvích. Těchto lahví je k dispozici dostatečné množství," řekl generální ředitel. K použití tohoto staršího typu lahví jsou potřeba externí redukční ventily s průtokoměry. "Ty jsou nyní obecně nedostatkovým zbožím, ale Správě státních hmotných rezerv se je podařilo nakoupit a jsou tak připravené k použití," dodal Partsch.   

Podotkl, že Linde Gas má technické možnosti, jak kapacitu výroby medicinálního kyslíku s názvem Conoxia dále navýšit. "Základní surovinou pro jeho výrobu je běžný kyslík, nicméně procesy s tím spojené jsou náročné, zejména v oblasti distribuce a kontrolních a schvalovacích procesů," uvedl Partsch. "Medicinální kyslík Conoxia je zařazen mezi léčiva a je pod dozorem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) stejně jako jakékoliv jiné léky. Pro řešení této naléhavé situace jsme požádali SÚKL o schválení výrobní kapacity našeho závodu na zkapalněné plyny ve Vřesové u Sokolova a ten nám vyhověl," dodal.   

Aktuálním problémem je podle Partsche minimální rezerva přepravní kapacity při zásobování zkapalněným medicinálním kyslíkem cisternami do zásobníků s odpařovači instalovanými v nemocnicích. "Postupně jsme během celé krize rozšířili flotilu silničních přepravních cisteren, nyní jsme ještě pro větší jistotu povolali další, tentokrát už ze zahraničí. Existují ale určitá omezení ohledně možnosti jejich pohybu po České republice při rozvozu tohoto léčiva, na jejichž zmírnění nyní pracujeme," uvedl Partsch.   

Omezení dodávek kyslíku pro průmysl podle něj aktuálně nehrozí. "Ke krácení dodávek průmyslovým zákazníkům by došlo jen v případě dalšího výrazného zhoršení situace buďto v nemocnicích nebo v naší firmě, a to v této chvíli nepředpokládáme. Řešíme sice nyní se státními orgány možnost upřednostnění dodávek do zdravotnictví, ale je to jen preventivní opatření pro případ velmi nepříznivého vývoje," sdělil ředitel.

Ve výrobě podle něj nyní pomáhají i administrativní pracovníci. "V lednu jsme požádali ministerstvo zdravotnictví o přednostní očkování některých našich zaměstnanců, přičemž jsme žádost doplnili potvrzeními od desítek zdravotnických zařízení. Na souhlasné stanovisko dosud čekáme. Je potřeba zmínit, že náš segment není zařazen do takzvané kritické infrastruktury. Děláme vše pro to, abychom očekávání státu a potřeb zdravotnictví nadále zvládali," dodal Partsch.

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-firmy-linde-gas-poptavka-po-medicinalnim-kysliku-je-extremni/2011431