Svařování

Kompletní sortiment plynů pro všechny metody svařování, vč. plynů ochranných a laserových, optimalizace zásobovacích systémů pro plyny, poradenství a technická podpora zákazníka při využití.

MAG welding. 
Part of the SME shooting 2017: new look and feel and tone of voice for SME

Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)/aktivním plynu (MAG)

Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)/aktivním plynu (MAG)

Tato metoda obloukového svařování v ochranné atmosféře využívá teplo generované DC elektrickým obloukem k tavení kovu v oblasti spoje. Elektroda (a přídavný materiál/drát v jednom) je kontinuálně posunována kladkami (podavač drátu) a odtavuje se do svarové lázně. Pro své přednosti, produktivitu a jednoduchost, je MIG/MAG svařování nejčastěji používanou metodou svařování v průmyslu. Společnost Linde pro tuto metodu vyvinula a nabízí řadu ochranných plynů, které vám pomohou maximalizovat výhody svařování MIG/MAG.

Základní nabídka ochranných plynů:
- Svařování MAG nelegované oceli: CORGON ® 18, CORGON ® 10, CORGON ® 25, MISON ® 18, MISON ® 8, CORGON ® 5S2, CORGON ® 12S2, CORGON ® S5, CO2
- Svařování MAG nerezové oceli: CRONIGON ® 2, MISON ® 2, CRONIGON ® S1, CRONIGON ® S3, CRONIGON ® 2He20, CRONIGON ® 2He50
- Plyny pro svařování MIG: Argon 4.6, Argon 5.0, MISON ® Ar, VARIGON ® He30, VARIGON ® He50, VARIGON ® He70

Neváhejte nás kontaktovat pro získání informací o kompletní nabídce Linde pro MIG/MAG svařování. V případě potřeby na vyžádání připravíme ochranný plyn ""na míru"" dle vašich specifických požadavků. Naši odborníci na aplikace vám také poradí, jaké směsi a provozní parametry nejlépe vyhovují vašim potřebám a také vám poskytnou podporu při využití a odběru plynu v provozu.

TIG welding. 
Part of the SME shooting 2017: new look and feel and tone of voice for SME

Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG) 

Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG) využívá teplo generované elektrickým AC/DC obloukem hořícím mezi netavící se wolframovou elektrodou a svařovanou oblastí za účelem roztavení kovu v oblasti spoje a vytvoření svarové lázně s taveninou. Pomocí metody TIG lze vytvořit vysoce kvalitní svary u široké škály materiálů obvykle až do tloušťky cca 8 - 10 mm. Obzvláště se hodí pro svařování tenších plechů a trubek. Úspěch tohoto svařovacího procesu závisí na různých faktorech - výběru optimálního ochranného plynu, přídavného materiálu, typu a velikosti wolframové elektrody a svařovací technice. Zvyšte rychlosti svařování až o 100 % pomocí ochranných plynů pro TIG svařování od společnosti Linde.
Základní nabídka ochranných plynů: Argon 4.6, Argon 5.0, VARIGON ® H2, VARIGON ® H5, MISON ® Ar, VARIGON ® He30, VARIGON ® He50, VARIGON ® He70

Neváhejte nás kontaktovat pro získání informací o kompletní nabídce Linde pro TIG svařování. V případě potřeby na vyžádání připravíme ochranný plyn ""na míru"" dle vašich specifických požadavků. Naši odborníci vám také poradí, jaké směsi a provozní parametry nejlépe vyhovují vašim potřebám a také vám poskytnou podporu při využití a odběru plynu v provozu."


Picture depicting the process using the MMA Arc Welding machine

Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA)

Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA) je velice flexibilní a stále často využívaný proces. Využívá teplo generované elektrickým AC/DC obloukem hořícím mezi tavící se obalenou elektrodou a svařovanou oblastí za účelem roztavení kovu v oblasti spoje a vytvoření svarové lázně s taveninou. Elektroda (a přídavný materiál/tyčka v jednom ) s obalem ze speciální směsi je svářečem ručně posunována a odtavuje se do svarové lázně. Hoření a odtavování obalu (struska) chrání tepelně ovlivněnou oblast svaru před přístupem vzduchu, metoda tudíž nevyžaduje chranný plyn. Svařování MMA lze použít ke spojování většiny ocelí, nerezových ocelí, litin a mnoha neželezných materiálů aj. Pro své přednosti, jednoduchost, flexibilitu a odolnost, je MMA především využívána při opravách zařízení, montážním svařování mimo výrobní prostory apod.
Neváhejte nás kontaktovat pro získání informací o kompletní nabídce Linde pro svařování obalenou elektrodou.


Metal cored wire welding

Obloukové svařování plněnou elektrodou (FCAW)

Metoda FCAW (tzv.svařování trubičkovým drátem) je modifikací dříve zmíněné metody MIG/MAG. MIG/MAG elektroda/drát je nahražen slabostěnnou kontinuelní trubičkou, která je opět posunována kladkami (podavač drátu) a odtavuje se do svarové lázně. Trubička obsahuje specielní náplň různých typů dle účelu (např. odobnou obalu MMA elektrody). Svařování FCAW je vysoce produktivní proces pro řadu uhlíkových, legovaných, nerezových a duplexních ocelí. Může být také použit pro navařování kovových vrstev. V některých případech je pro své speciální vlastnosti upřednstňován před metodou MIG/MAG např. při svařování v pozicích, nebo na montáži. Jako ochranný plyn jsou dle účelu využívány obdobné plyny jako u metody MIG/MAG například: CORGON® 18, CORGON® 10 apod. Neváhejte nás kontaktovat pro získání informací o kompletní nabídce Linde pro FCAW svařování.

Laser welding, Detail view.

Laserové svařování

Laserové svařování k tavení materiálu využívá energie světelného vysoce koncentrovaného paprsku dopadajícího do místa svařování. Ochranný plyn hraje při laserovém svařování důležitou roli. Kromě ochrany roztaveného kovu a oblastí ovlivňovaných teplem před okolní atmosférou může ochranný plyn zvýšit rychlost svařování a/nebo zlepšit kvalitu a mechanické vlastnosti svaru. Správná volba ochranného plynu je obzvlášť kritická při použití tzv. plynových CO2 laserů. Při svařování vláknovými a diodovými lasery je volba ochranného plynu snažší. Plynové CO2 lasery navíc vyžadují použití laserových plynů a směsí (LASERLINE®) pro generování světelného paprsku v rezonátor laseru. Neváhejte nás kontaktovat pro získání informací o kompletní nabídce plynů Linde pro laserové svařování. V případě potřeby na vyžádání připravíme ochranný nebo laserový plyn "na míru" dle vašich specifických požadavků. Naši odborníci vám také poradí, jaké směsi a provozní parametry nejlépe vyhovují vašim potřebám a také vám poskytnou podporu při využití a odběru plynu v provozu.

Máte dotaz pro naše odborníky?