Ohřev plamenem

Technologie, zařízení a kompletní sortiment plynů pro plamenové ohřevy při výrobě kovových výrobků,optimalizace zásobovacích systémů pro plyny, poradenství a technická podpora zákazníka při jejich využití.

Ohřev plamenem

Příkladem využití technologického ohřevu plamenem v kovovýrobách je např. rovnání plamenem, předehřevy a dohřevy spojů při svařování, svařování , pájení a kalení plamenem, tváření za tepla, slinování nástřikových vrstev aj. Pro ohřev plamenem jsou využívány různé palivové plyny jako například: metan, etylen, acetylen, propan, propylen, nebo vodík ve směsi s kyslíkem, popř. vzduchem. Volba plynu a způsob jeho využití má zásadní vliv na dosažený výsledek ohřevu a při jejich volbě je nutné zohlednit více mnohdy protichůdných faktorů. 

LINDOFLAMM®: Řešení pro všechny vaše ohřevy
Linde dodává širokou škálu řešení technologických ohřevů plamenem, která jsou schopná optimalizovat výrobní proces a jeho výsledek dle požadavků zákazníka. Náš program speciálních modulárních acetylenových hořáků LINDOFLAMM® nabízí optimalizovaná řešení pro veškeré procesy rovnání plamenem, předehřevy a dohřevy spojů při svařování, svařování , pájení a kalení plamenem, tváření za tepla, slinování nástřikových vrstev pro různé typy materiálů. Plyny pro tyto technologie jsou navíc dodávány pomocí moderních zásobovacích systémů a zařízení zajišťující, ve srovnání s jiným řešením, rychlý návrat investic. 

Seminář