Procesy dělení/řezání a ohřevu

Technologie tepelného dělení/řezání laserem, plazmou a kyslíkem/plamenem jsou základem průmyslových procesů zpracování kovů. Také technologické ohřevy zde mohou hrát důležitou roli.

Laser cutting of stainless steel with nitrogen.

Řezání laserem

Laserové řezání je nejmodernější technologií používanou pro vysoce výkonné řezání kovů i nekovů po celém světě. Mezi typické aplikace patří vysokorychlostní řezání tenkých plechů, řezání profilů, trubek a výlisků. Mezi výhody laserového řezání patří vysoká rychlost a kvalita řezu a flexibilita procesu. Pomůžeme vám optimalizovat váš proces řezání dodávkou čistých plynů, optimalizovaných zásobovacích systémů přizpůsobených pro potřeby laserového řezání, odborným poradenstvím a technickou podporou v této oblasti.

Plyny pro laserové řezání od společnosti Linde: kyslík 3.5, dusík 5.0, pro speciální materiály argon 4.6.

Plynové CO2 lasery navíc vyžadují použití tzv. laserových plynů a směsí ( LASERLINE® ) pro generování paprsku v rezonátor laseru.

Neváhejte nás kontaktovat pro získání informací o kompletní nabídce Linde pro laserové řezání a lasery.

Three flame cutting,

Řezání kyslíkem

Nabízíme široký sortiment plynů pro řezání kyslíkem pomocí kterých lze optimalizovat produktivitu, kvalitu a náklady řezání. Na základě analýzy aktuálního stavu procesu vám naši odborníci pomohou s optimalizací procesu řezání, zařízení, zásobovacích systémů pro plyny aj. Zejména využití acetylenu při řezání kyslíkem přináší výhodu rychlého náhřevu materiálu na řezací teplotu, vysokou řeznou rychlost a kvalitu řezu. Pomůžeme vám optimalizovat váš proces řezání dodávkou čistých plynů, optimalizovaných zásobovacích systémů přizpůsobených pro potřeby řezání kyslíkem, odborným poradenstvím a technickou podporou v této oblasti.

Plyny pro řezání kyslíkem od společnosti Linde: kyslík, acetylen, propan, eten 3.0, metan 2.5, vodík aj.

Neváhejte nás kontaktovat pro získání informací o kompletní nabídce Linde pro řezání kyslíkem.

Plasma cutting,

Plazmové řezání

Klíčem k úspěchu při plazmovém řezání je volba optimálního plazmového plynu nebo plynové směsi. V závislosti na konkrétní aplikaci se jako plazmové plyny nejčastěji využívají kyslík, dusík, argon/vodík. Jako sekundární plyny: oxid uhličitý, dusík a vzduch. Pomůžeme vám optimalizovat váš proces řezání dodávkou čistých plynů, optimalizovaných zásobovacích systémů přizpůsobených pro potřeby plazmového řezání, odborným poradenstvím a technickou podporou v této oblasti.

Plyny pro plazmové řezání od společnosti Linde: kyslík 3.5, dusík 5.0, formovací plyn 95/5, formovací plyn 90/10, formovací plyn 85/15, argon 4.6, vodík 3.8, VARIGON® H35, VARIGON® He30, metan 2.5 aj.

Neváhejte nás kontaktovat pro získání informací o kompletní nabídce Linde pro řezání plazmou.


Máte dotaz pro naše odborníky?