Řešení a služby akvakultury

Naše produktová řada SOLVOX® nabízí širokou škálu systémů pro rozpouštění a distribuci kyslíku pro modely sladké, slané a brakické vody.

Naše produktová řada SOLVOX® nabízí širokou škálu systémů pro rozpouštění a distribuci kyslíku pro modely sladké, slané a brakické vody. Zahrnuje zařízení pro optimalizované rozpuštění kyslíku ve vodě, perfektní distribuci okysličené vody k rybám a aplikace pro úpravu dávky pro plynulé a spolehlivé přizpůsobení fluktuacím na úrovních požadavku nebo saturace kyslíkem.

Pokrýváme celou škálu režimů přívodu kyslíku, od tlakových lahví po velkokapacitní dodávky, a můžeme vám poradit ohledně schématu přívodu a systému řízení, které budou nejlépe vyhovovat vašim potřebám a vámi provozovanému systému akvakultury:
•    Průtokový systém
•    Recirkulační systém
•    Systémy klecí v moři
•    Nouzové a záložní okysličování
•    Přeprava ryb
•    Ošetření proti parazitům"

S produkty řady SOLVOX® se můžete spolehnout na:
•    Nákladově efektivní, flexibilní ochranu před nedostatkem kyslíku během špičkové spotřeby a období růstu
•    Optimalizovaný růst a dobré životní podmínky ryb
•    Snížení stresu u ryb během podávání léčiv a ošetření proti parazitům (např. amébám)
•    Optimalizované přepravní podmínky pro živé ryby
•    Vyšší produktivitu a ziskovost pro akvakulturní farmy

Nízkotlaký rozptylovač SOLVOX® s Venturiho trubicí

Nízkotlaký rozptylovač kyslíku pro slanou a brakickou vodu schopný okysličit celý tok vody
SOLVOX ® A je nízkotlaký rozptylovač kyslíku pro slanou a brakickou vodu, který lze použít v jakékoli nádrži pro ryby. Tato patentovaná, flexibilní rozpouštěcí jednotka je obvykle integrována do potrubního zařízení za účelem okysličování celého proudu vody vstupujícího do nádrže. U větších nádrží nebo vodních náhonů zajistí instalace více než jedné jednotky SOLVOX A rovnoměrnou distribuci rozpuštěného kyslíku v celé nádrži.

SOLVOX® B a SOLVOX® CD – difuzorová hadice a keramický rozptylovač

SOLVOX ® B představuje flexibilní, levné řešení okysličování, které kromě tlaku v kyslíkové nádrži nevyžaduje žádný zdroj energie, což je ideální pro nouzové okysličování. SOLVOX ® B je vysoce kvalitní perforovaná hadice vždy připravená k produkci kyslíku. Když je přívod kyslíku zapnutý, drobné otvory difuzorové hadice se otevřou a vytvoří malé bubliny, tj. kyslík. Pokud již není žádný kyslík zapotřebí, kyslík se vypne a drobné otvory se uzavřou.

SOLVOX ® CD je vysoce výkonné řešení k rozpouštění kyslíku v hliníkovém obalu. Představuje ideální způsob, jak zajistit další okysličování jednotlivých nádrží nebo vodních náhonů a dodávat kyslík v nouzových případech.
Keramické rozptylovače SOLVOX ® CD produkují plyn ve formě mikrobublinek, které se začínají rozpouštět při nízkém tlaku a mohou také pomoci vyvolat aeraci/vystripování nežádoucích plynů."

Kužel SOLVOX® C pro rozpuštění tlakem

SOLVOX ® C je tlakový rozptylovač pro sladkou a mořskou vodu. Je určen pro zvyšování koncentrace kyslíku ve vodě. Je vyroben z plastového materiálu vyztuženého skelnými vlákny (GRP), odolného vůči korozi, s vysoce kvalitními nerezovými doplňky. Různé inovace provedení zařízení SOLVOX ® C dosahují míry účinnosti přenosu téměř 100 %.
Když voda a plyn vstupují do kužele SOLVOX ® C shora, vodní paprsek nutí vodu intenzivně se mísit s bublinami kyslíku. Jak se kužel rozšiřuje, rychlost se snižuje. Malé bublinky plynu, které ještě nejsou zcela rozpuštěny, stoupají v kuželu proti proudu vody směrem dolů, takže kužel na dně opouští pouze voda bez bublinek plynu. Protože kužel SOLVOX ® C pracuje při zvýšeném tlaku, může být koncentrace rozpuštěného kyslíku výrazně zvýšena nad normální úroveň nasycení."

SOLVOX® DropIn – řešení okysličování na vyžádání pro mořské klece

SOLVOX ® DropIn je nové, snadno použitelné a vysoce efektivní řešení pro okysličení mořských klecí. Je vhodný jak pro kontinuální okysličování, tak pro krátkodobé aplikace, jako je ošetření proti parazitům či léčebné ošetření.
Toto inovativní řešení pro okysličování (v patentovém řízení) obsahuje ponorné čerpadlo a patentovaný systém pro rozptylování a distribuci kyslíku s Venturiho tryskou. Pomocí malého jeřábu je zařízení SOLVOX DropIn snadno spuštěno do vody do požadované hloubky. Funguje tak, že nasává vodu do spodní části spuštěné jednotky a promíchává ji s kyslíkem.

Zařízení SOLVOX DropIn je navrženo pro snadnou manipulaci a obsluhu, díky čemuž je ideální pro ošetření proti parazitům v uzavřených mořských klecích. Eliminuje těžkosti spojené s taháním perforovaných hadic přes dno klece a také zvyšuje účinnost okysličení díky inovativnímu systému rozptylování a distribuce.


SOLVOX® OxyStream

SOLVOX® OxyStream představuje nízkotlaký okysličovací systém pro nádrže na mořskou, brakickou a sladkou vodu.
Systém je patentovaný produkt „vše v jednom“, který okysličuje vodu a pomocí nastavitelného režimu průtoku ji rovnoměrně distribuuje po celé nádrži pro ryby. Tento režim přizpůsobuje rychlost cirkulace druhu a velikosti ryb. Zařízení SOLVOX OxyStream obsahuje ukazatel průtoku vody, který vám poskytuje kvantitativní přehled o průtoku vody v jednotlivých nádržích.

Mikrobublinky vytvořené zařízením SOLVOX OxyStream umožňují nejen vysoce účinné rozpuštění kyslíku, ale také snižují koncentraci rozpuštěného dusíku a celkový tlak plynu ve vodě. To často eliminuje potřebu externích odplyňovacích jednotek."

SOLVOX OxyStream dosahuje maximálního efektu rozpouštění kyslíku počínaje asi 15 ‰ salinity a vyžaduje tlak pouze 0,05–0,2 Baru k okysličení vody, odstranění dusíku a vytvoření optimální hydrodynamiky nádrže pro chov ryb. Nízkotlaký mechanismus okysličování činí systém velmi energeticky účinným. V instalacích pro sladkou vodu lze SOLVOX OxyStream kombinovat se SOLVOX C, aby byly splněny i ty nejvyšší požadavky na okysličení. SOLVOX OxyStream, který je instalován v průtočných a/nebo recirkulačních systémech akvakultury, nyní podporuje také největší projekty pozemní (suchozemské/vnitrozemské) produkce. Dynamika trhu vykazuje silný růst jak u projektů chovu po strdlicích, jakož i \ zařízení umožňující plný odchov lososů a dalších vysoce hodnotných ryb ve velkých nádržích o průměru až 30 metrů.

Se SOLVOX OxyStream uspokojujeme průmyslovou poptávku po nízkonákladových okysličovacích řešeních v těchto rychle rostoucích segmentech akvakultury. Naše portfolio dodáváme buď prostřednictvím dodavatele jako součást celkového řešení farmy, nebo přímo chovatelům ryb.

Rozdělovač toku SOLVOX® Stream

Zařízení SOLVOX® Stream je rozdělovač toku, který vytváří lepší prostředí nádrže, a tím zlepšuje dobré životní podmínky ryb. Optimalizuje hydrodynamické podmínky v nádrži tím, že zajišťuje rovnoměrnou distribuci okysličené vody v nádrži. Tento režim navíc přizpůsobuje rychlost cirkulace druhu a velikosti ryb.
Zařízení SOLVOX® Stream je navrženo pro použití v kombinaci s okysličovacím zařízením, jako je SOLVOX® A, pro zajištění optimálního komplexního řešení okysličování a distribuce kyslíku.
Zařízení SOLVOX® Stream pracuje tak, že ve vodním sloupci v nádrži vytváří rovnoměrnou tlačnou sílu a zajišťuje také účinné samočištění odpadu, jako je nadbytek krmiva a exkrementy.
SOLVOX® Stream je produkt na míru, který lze přizpůsobit požadovaným průtokům vody v rozsahu od 50 l/min. do 20 000 l/min. Pro vyšší průtoky vody se doporučují dva nebo více vstupů na nádrž, což zajišťuje větší provozní flexibilitu. Dodává se s vestavěným indikátorem průtoku vody, takže vždy víte, kolik vody do nádrže přitéká.

Skříň SOLVOX® F pro regulaci kyslíku

SOLVOX ® F je skříň pro regulaci průtoku kyslíku, která zajišťuje konstantní hladinu kyslíku v akváriích tím, že poskytuje různá množství kyslíku v různých časech. Umožňuje flexibilně přizpůsobovat tok kyslíku změnám intenzity chovu, režimu krmení, teploty atd. Technologie dávkování pomocí skříně SOLVOX ® F vám tedy umožňuje hladce zvyšovat intenzitu chovu a současně zajistit optimální poměr konverzi krmiva a nejvyšší možnou míru přežití za optimálních podmínek chovu.
Aby byl přívod zajištěn, obsahuje funkci nouzového okysličení. V případě výpadku proudu se solenoidové ventily automaticky otevřou a uvolní kyslík do nouzových vedení.


Kyslík pro akvakulturu – možnosti dodávky

Abychom těmto individuálním potřebám vyhověli, nabízíme celou škálu režimů dodávek kyslíku – od tlakových lahví po dodávky velkých objemů, které doplňujeme profesionálními službami přizpůsobenými na míru potřebám chovatelům v oblasti akvakultury. Průmyslové plyny mohou být dodávány zákazníkovi pomocí řady různých možností, včetně tlakových lahví. Tlak, objem a průtok jsou všechny klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu při stanovování pro vás nejvhodnějšího a nákladově nejvýhodnějšího režimu dodávky plynu.

Zjistěte více

Pro oblast Čech  

Ing. Petr Ťopka  

e-mail: petr.topka@linde.com  

Tel: +420 731 608 791 

Pro oblast Moravy a Slovenska 

Ing. Zbyněk Šturma 

e-mail: zbynek.sturma@linde.com

Tel: +420 731 608 783

Máte dotaz pro naše odborníky?