PLYNY OD LINDE ZLEPŠUJÍ VAŠE APLIKACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PŘI TVRZENÍ KOVŮ

Nauhličování

Nauhličování je proces, při kterém uhlík difunduje do povrchové vrstvy ocelového dílu při teplotě dostatečně vysoké, aby se změnila struktura ocelového zrna. Tato změna umožňuje oceli absorbovat uhlík. Výsledkem je vrstva odolná proti opotřebení, která činí z nauhličování ideální proces při výrobě pevných a bezpečných kovů.

Jaké jsou výhody nauhličování?

Nauhličování může být také označováno jako cementování. Pokud je tento proces tepelného zpracování proveden správně, povrchový kov na části z uhlíkové oceli bude odolnější vůči opotřebení a zvýší se únavová pevnost. Nauhličování se běžně používá u ocelových ložisek a ozubených kol. Řízení procesu nauhličovaní je měřeno podle průmyslových specifikací, což umožňuje konzistentní řízení procesu šarži po šarži. V určitých případech lze provést změny v atmosféře, které mohou zvýšit rychlost nauhličování a zvýšit účinnost. 

Carbothan – technologie dusíku a metanolu společnosti Linde v kombinaci s přesným systémem kontroly atmosféry může poskytnout ideální podmínky pro lepší kontrolu a opakovatelnost.

Odborníci na nauhličování z Linde se specializují na různé kovy včetně nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí.