Aluminium melting with AIROX at SAG in Lend, Austria. See also the retouched and cleaned version: ID 106331

Řešení pro zpracování hliníku od společnosti Linde

Pro tavení a lití hliníku dodáváme následující aplikační technologie:

Technologie spalování kyslíkem při nízkých teplotách (LTOF)

Tato technologie funguje následujícím způsobem: Díky technologii spalování kyslíkem při nízkých teplotách je plamen hořáku naředěn recirkulací plynů z pece, čímž se teplota plamene snižuje.

Stručný přehled:
•    Homogennější ohřev pece
•    Vyšší produktivita a úspory energie
•    Méně strusky a extrémně nízké emise NOx


Proces spalování WASTOX®

Náš pokročilý proces spalování WASTOX® spaluje nežádoucí spaliny přímo v tavicí peci.

Stručný přehled
•    Umožňuje vyšší obsah organických látek ve výchozí surovině
•    Pevná regulace procesu a omezování emisí
•    Nižší spotřeba energie
•    Vhodné pro jakoukoli pec


Spalovací technologie AIROX®

S našimi spalovacími technologiemi AIROX® mohou operátoři pecí snadno přepínat mezi kyslíkem nebo vzduchem obohaceným kyslíkem během procesu tavení a vzduchem během udržovací fáze.

Stručný přehled
•    Flexibilita díky snadnému přepínání z tavicí do udržovací fáze
•    Vyšší výkon tavení
•    Nižší spotřeba energie
•    Nižší hodnoty emisíTechnologie čištění taveniny

Naše technologie čištění využívají dusík nebo směsi dusíku, který generuje pohyb v lázni a umožňuje odstranění vodíku při tavení hliníku.

Stručný přehled
•    Vylepšený přenos tepla v kovové lázni
•    Homogenizace teploty
•    Zvýšení kvality odstraňováním vodíku


OXYGON® 400

OXYGON® 400 je systém předehřevu licí pánve, který využívá bezplamenné spalování kyslíkem k ohřevu nádob a licích pánví, které se používají k přenosu horkého tekutého kovu mezi procesy tavení a lití.

Stručný přehled
•    Kratší doby ohřevu a vyšší kapacita
•    Vylepšená spotřeba paliva a snížené emis
•    Prodloužená životnost žáruvzdorné vyzdívky nádoby

Máte dotaz pro naše odborníky?