TEVO plicní ventilace

Společnost Philips Respironics přichází na trh s novou generací ventilátorů Trilogy.

Společnost Philips Respironics přichází na trh s novou generací ventilátorů Trilogy. Nové Trilogy EVO si nejen ponechává tradiční přednosti svých předchůdců, ale jde mnohem dál. EVO jako první Trilogy nabízí možnost použití jedno- i dvouhadicového okruhu s pasivním nebo aktivním výdechovým ventilem, a to jak pro objemově, tak i tlakově řízenou ventilaci s invazivním nebo neinvazivním připojením pacientů. Je určen pro dospělé i dětské pacienty s hmotností nad 2,5 kg. Tato flexibilita předurčuje přístroj Trilogy EVO pro léčbu širokého okruhu pacientů, včetně těch, kteří potřebují často měnit požadované nastavení režimu. Trilogy EVO je nabízen ve dvou variantách, do nemocniční a domácí péče. Varianta určená do nemocnic umožňuje vysokotlaké připoj ní kyslíku z centrálního rozvodu.

Výhody

  • Jednoduchost – jednoduché intuitivní ovládání pomocí přehledného 8palcového displeje
  • Přenosnost – kapacita baterií celkem 15 hodin provozu
  • Konektivita – možnost propojení s nástroji Care Orchestrator
  • Adaptabilita – zůstává s pacienty i při změně prostředí a potřeb zdravotní péče
  • Spolehlivost – nejodolnější ventilátor od Philipsu, nízké servisní náklady 

Výkon – Trilogy EVO nabízí dobře známé technologie Philips Respironics:

  • Digital AutoTrak – algoritmus zajišťující optimální synchronizaci s pacientem, přizpůsobí se jeho dechovému vzoru a nabízí pokročilou kompenzaci úniku z okruhu při invazivní i neinvazivní ventilaci
  • AVAPS-AE – režim umožňující ventilaci konstantním dechovým objemem s automatickou regulací EPAP pomáhá zejména dospělým pacientům
  • MPV – pokročilá technologie umožňuje i moderní neinvazivní ventilaci pomocí náustku

Specifikace

Režimy ventilace

Režimy ventilace
Měřené a zobrazované parametry pacienta
A/C-PC Asistované řízeni (regulace tlaku)
Dechový objem (Vti rebo Vte)
0 ml až 2000 ml
A/C-VC: Asistované i řízení (regulace objemu)
Minutová ventilace (MinVent)
0 až 30 l/min
CPAP: Kontinuální pozitivní přetlak dýchacích cest
Únik 0 až
200 I/min
PSV: Podpůrná tlaková ventilace
Respirační frekvence (RR)
O až 90 dechů za minutu
PSV: Podpůrná tlaková ventilace
Špičkový inspirační průtok (PIF)
0 až 200 l/min
SIMV-PC: Synchronizovaná přerušovaná řízená ventilace (regulace tlaku)
Špičkový inspirační tlak (PIP)
O až 90 cm H2O
SIMV-VC: Synchronizovaná přerušovaná řízená ventilace (regulace objemu)
Střední tlak v dýchacích cestách
0 až 90 cm H2O
AVAPS-AE
Procento spontánně spouštěných nádechů (% Spont Trig)
0 až 100 %
MPV-PC: Ventilace prostřednictvím náustku (regulace tlaku)
Poměr I : E
9,9 : 1 až 1 : 9,9
MPV-VC: Ventilace prostřednictvím náustku (regulace objemu)
Dynamická compliance (Dyn C)
1 až 100 ml/cm H2O
Fyzické parametry
Dynamicky odpor (Dyn R)
5 až 200 cm H2O/l/s
Hmotnost
5,2 kg zařízení
5,8 kg s vyjímatelnou baterií
6,3 kg s kyslíkovým směšovačem a vyjímatelnou baterii
Dynamicky plató tlak
(Dyn Pplat) 0 až 90 cm H2O
Rozměry
Bez kyslíkového směšovače:
16,5 cm H x 28,6 cm Š x 24,5 cm V
s kyslíkovým směšovačem:
19,3 cm H x 28,6 cm Š x 24,5 cm V
Auto-PEEP
0 až 20 cm H2O
Rozměry displeje
8 palců, 20,32 cm
FiO2 se senzorem FiO2
21 až 100 %
Ochrana proti vniknuti
IP22: ochrana proti objektům velikosti prstů a ochrana proti kapající vodě pří naklonění do úhlu 15 stupňů.
SpO2 s doplňkovým pulzním oxymetrem
FiO2 se senzorem FiO2

Tepová frekvence s doplňkovým pulzním oxymetrem
18 až 321 pulzů za minutu

EtCO2 s CO2 jako příslušenstvím                                    0 až 150 mmHgb

Elektrické parametry
Střídavě vstupní napětí
100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,7 – 0,6 A
Kyslík

Stejnosměrné vstupní napěti
12/24 V 6,5 A
Nízký průtok
0 až 30 l/min. maximálně 10 psi
Interní a vyjímatelné Li-ion baterie
15 hodin jmenovitého celkového času provozu podle metody IEC 80601-2-72 (7,5 hodiny každá baterie)
Vysoký tlak
280 až 600 kPa
Doba nabíjeni pro vyjímatelnou a interní baterii
z 0 % na 80 % 2,5 hodiny
Z 0 % na 100 % 3,5 hodiny

Technické parametry (pokračování)

Alarmy
Ovládání
Inspirační tlak
1 – 90 cm H2O
AVAPS s pasivním okruhem
Pouze režimy PSV, S/T a A/C-PC
Dechový objem
VYP, 10 – 2000 ml
Dechový objem
35 – 2000 ml s okruhy Dual Limb a Active Flow, 50 – 2000 ml s pasivními a aktivními kruhy PAP
Minutová ventilace
VYP, 0,2 – 30 l/min
Respirační frekvence
0 – 80 dechů za minutu
Respirační frekvence
VYP, 1 – 90 dechů za minutu
PEEP
0 – 35 cm H2O pro aktivní okruhy
3 – 25 cm H2O pro pasivní okruhy
Odpojení okruhu
VYP, 5 – 60 s
EPAP/CPAP
3 – 25 cm H2O
Interval apnoe
5 – 60 s
IPAP
3 – 25 cm H2O
VYP, 0,5 – 15 min (pouze u MPV)
VYP, 0,5 – 15 min (pouze u MPV)
Podpora tlaku / regulace tlaku
0 – 60 cm H2O

Inspirační čas
0,3 – 5,0 s
Prostředí
Doba vzestupu 0 – 6
Provozní
Teplota 0 °C až 40 °C
Relativni vlhkost 5 % až 90 % relativní vlhkosti nekondenzující
Atmosférický tlak:. 62 až 106 kPa
Nadmořská výška: -384 až 3954 m  
Teplota nabíjení baterie 5 °C až 40 °C
Spouštění a cyklovaní
Vypnuto, AutoTrak, Sensitive AutoTrak a Spouštěni průtokem
Přechodná provozní teplota -20 °C až 50 °C
Citlivost spouštěni průtokem
0,5 – 9 l/min
Skladovací teplota:
-25 °C až 70 °C
 Relativní vlhkost: 5 % až 93 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Citlivost cyklování průtoku
10 – 90 % špičkového průtoku

Čtverec, šikmý (Ramp)
Čtverec, šikmý (Ramp)
FiO2
21 – 100 %
FiO2 21 – 100 %
Min./max. inspirační čas
0,3 – 3,0 s
Záložní ventilace
ZAPNUTO – VYPNUTO
Normy
Obecné
• IEC 60601-1-1 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1-1 Všeobecné požadavky na bezpečnost. Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů
Skupinová:
Skupinová:
 • IEC 60601-1-11 Požadavky na zdravotnické eklektické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní peče
Konkrétní
Základní výkon zařízení je specifikován v každé z následujících norem:
• ISO 80601-2-72 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru
• IEC 80601-2-12: Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči
•ISO 80601-2-61 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii
• ISO 80601-2-55 Zdravotnické elektrické přístroje Část 2-5: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů
Bezdrátová komunikace
• Specifikace Bluetooth Core 4.1
• ISO/IEC 180922013: Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Komunikace v blízkosti pole. Rozhraní a protokol (NFCIP-1)
• ISO IEC 21481 vyd. 2.0: Informační technologie. Telekomunikace a výměna informaci mezi systémy. Rozhraní a protokol komunikace v blízkosti pole — 2 (NFCIP-2)
• ISO/IEC 14443 vyd. 2.0: Identifikační karty. Bezkontaktní karty s integrovanými obvody. Karty s vazbou na blízko
• Standard WLAN:IEEE 80211 (2012) b/g/n: Informační technologie. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Místní a městské oblastní sítě. Zvláštní požadavky. Část 11: Specifikace bezdrátového řízení přístupu LAN Medium Access Control (MAC) a fyzické vrstvy (PHY)

Úhrada pojišťovnami

Od roku 2023 dle číselníku SÚKL platí následující kódy pro všechny zdrav. pojišťovny:
    – kód 5014583, Trilogy EVO, NIV, neinvazivní ventilace
    – kód 5014584, Trilogy EVO, MPV, neinvazivní ventilace, 2 ventilátory
    – kód 5014585, Trilogy EVO, DUPV, invazivní ventilace
    – kód 5014586, Trilogy EVO, DUPV2, invazivní ventilace, 2 ventilátory

Všechny kódy jsou hrazeny pronájmem, bez doplatku pacienta a obsahují vybavení potřebné
pro danou ventilační kategorii.
V případě dotazů využijte níže uvedené kontaktní informace, rádi Vám pomůžeme.

Úhrada pojišťovnami

Od roku 2023 dle číselníku SÚKL platí následující kódy pro všechny zdrav. pojišťovny:

     – kód 5014583, Trilogy EVO, NIV, neinvazivní ventilace
     – kód 5014584, Trilogy EVO, MPV, neinvazivní ventilace, 2 ventilátory
     – kód 5014585, Trilogy EVO, DUPV, invazivní ventilace
     – kód 5014586, Trilogy EVO, DUPV2, invazivní ventilace, 2 ventilátory
Všechny kódy jsou hrazeny pronájmem, bez doplatku pacienta a obsahují vybavení potřebné pro danou ventilační kategorii.
V případě dotazů využijte níže uvedené kontaktní informace, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Ing. Jakub Nápravník

Distribuce a servis: Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

tel. 731 608 665

Zaslat email