Kyslíková terapie pro pacienty doma

Každý den je nám svěřováno zdraví pacientů. Kvalita, to je jen počátek našich aktivit.

Pravidelná kyslíková terapie může, jak zlepšit kvalitu života, tak také prodloužit život pacientům s CHOPN (1,2).

Díky podpoře ze strany Linde Healthcare mohou pacienti ve stabilním stavu absolvovat kyslíkovou terapii v domácích podmínkách. Abychom vyšli vstříc jejich potřebám, poskytujeme potřebné vybavení. Moderní technologie ve spojení s našimi službami zajišťují nezávislost a mobilitu.

Pacientům vyžadujícím domácí péči nabízí Linde Healthcare následující produkty:

- elektrické koncentrátory kyslíku separující kyslík z okolního vzduchu
- zařízení Homelox®-mobil na medicinální kapalný kyslík umožňující bezpečně uchovávat velké množství plynu u pacienta doma
- integrovaný ventil LIV® - tlakové lahve se stlačeným plynným kyslíkem jako záloha ke koncentrátorům kyslíku pro domácí péči

V rámci našich služeb zajišťujeme pomoc a školení.

1 Nocturnal Oxygen Therapy Group. Continuous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung disease: a clinical trial. Ann Intern Med 1980;93:391-8
2 Tarpy SP, Celli BR. Long-term oxygen therapy. N Engl J Med 1995;333:710-14

Věra Trnečková, BA

Koncentrátory kyslíku a LIV lahve (Morava)

Homelox (ČR)

+ 420 548 124 170
vera.trneckova@linde.com

Zaslat email

Dokumenty a informace ke stažení