e-Services

Systém ICC™

ICC™ (Individual Cylinder Control) je systém individuálního sledování oběhu lahví a ostatních distribučních prostředků na technické plyny. Každý distribuční prostředek má svůj jedinečný čárový kód, který je skenován pomocí čtečky při každé manipulaci během dodávky, distribuce a vracení do Linde Gas. Vyšší kvalita procesu celkově zjednodušuje zásobování plynem. Výrazně se tak zlepšuje přehlednost celého procesu zásobování od objednávky až po fakturaci. Přesné informace pomáhají zákazníkům optimalizovat stavy pronajatých distribučních prostředků.


Elektronická fakturace

Tištěné poštou zasílané faktury jsou nahrazeny elektronickou (pdf) verzí zasílanou e-mailem. Faktura je doplněna o elektronický podpis.

Výhody

  • okamžité doručení faktury ihned po jejím vystavení

  • zamezení ztrát zásilek s fakturami v průběhu doručení

  • zákazník získává delší dobu na posouzení a zpracování faktury

  • úspora nákladů na fyzickou archivaci došlých faktur – fakturu lze skladovat v elektronické podobě

  • úspora papíru – chráníme životní prostředí