Informace o dopravě

c Její poslední aktualizace je platná od 1. ledna 2021 a jedná se o její 8. vydání.

Stupeň nebezpečí dopravy nebezpečných věcí lze podstatně snížit správnou manipulací s takovými produkty, znalostí jejich vlastností a zejména dodržením podmínek a vybavení vozidel tak, jak předepisuje Dohoda ADR. Za připomenutí stojí, že i při přepravě minimálního množství, tedy například i jediné tlakové lahve s plynem, nebo vyprázdněné lahve, která dříve plyn obsahovala, máte povinnost dodržet požadavky ADR pro přepravu podlimitního množství, pokud se nejedná o vedlejší činnost.

Se stoupajícím množstvím přepravovaných nebezpečných věcí stoupají i požadavky na vybavení vozidla a jeho osádky.

Podrobné informace o těchto požadavcích přesahuje rozsah této stručné informace. Doporučujeme vám absolvovat zákonem předepsané školení. Linde Gas a.s. Vám proto nabízí: Objednejte si dopravu zakoupených plynů u nás a zbavte se problémů s dodržením požadavků ADR a nebezpečí případné vysoké pokuty za jejich nesplnění.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně dopravy plynů se můžete obrátit na našeho bezpečnostního poradce.

Máte dotaz týkající se bezpečnosti?