Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí prochází v naší společnosti intenzivním vývojem ve všech jejích směrech. Základním předpokladem zlepšování je důsledný monitoring všech oblastí, které mohou životní prostředí ohrozit.

Nedílnou součástí je veřejná prezentace dosažených výsledků. V této oblasti neexistuje kritérium, které naše společnost označuje jako důvěrné. Odborní pracovníci spolupracují na návrzích legislativních předpisů s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Společnost vystupuje aktivně v předávání zkušeností na seminářích a konferencích organizovaných např. Svazem chemického průmyslu nebo Českoněmeckou obchodní a průmyslovou komorou.

Dokladem toho, že cesta naší společnosti v ochraně životního prostředí je správná, jsou její výsledky:
•    Snižování množství produkovaných odpadů
•    Snižování spotřeby pitné vody
•    U cca 90% recyklace odpadů využití technologií šetrných k životnímu prostředí
•    Trojnásobná obhajoba RESPONSIBLE CARE


Máte dotaz týkající se bezpečnosti?