Chladiva

Linde je vedoucím dodavatelem chladiv na trhu chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel již více než 30 let.

Sortiment chladiv
Linde Group je vedoucím dodavatelem chladiv na trhu chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel již více než 30 let.

Chladiva jsou nezbytná pro procesy chlazení, mrazení a vytápění (tepelná čerpadla), které se využívají v aplikacích pro potravinářství, farmacii, strojírenství, v chemické a petrochemické výrobě. Také se bez nich neobejde klimatizace v dopravních prostředcích, v obchodech, kancelářích, veřejných budovách i v našich domovech.

Nabízíme nejširší sortiment HFC chladiv (např. R134a, R404A, R407A/C/F, R410A, řada ISCEON), přírodních (HC) chladiv (např. R717 - čpavek, R600a - izobutan, R290 - propan, R744 - CO2). Na trh jsme již také uvedli novou řadu energeticky efektivních, inovativních HFO chladiv, vyvinutých s ohledem na trvale udržitelný rozvoj - prvním produktem z této řady je R1234yf.

Základní sortiment chladiv je k nahlédnutí zde.

Chladiva

CFC Tato chladiva poškozující životní prostředí nejsou v našem sortimentu.
HCFC Tato chladiva poškozující životní prostředí nejsou v našem sortimentu.
HFC Třetí generace fluoridovaných plynů, tzv. F-plyny
HFO Čtvrtá generace fluoridovaných plynů s nulovým ODP a velmi nízkým GWP.
HC a přírodní chladiva Čpavek, oxid uhličitý a řada chladiv na bázi uhlovodíků.

 

Ať už potřebujete chladivo k jakékoliv aplikaci, obraťte se s důvěrou na Linde Gas. Vašim potřebám vyjdeme vstříc z hlediska logistiky i efektivního řízení dodávek.

Řešení Linde
Linde disponuje mnoha závody na výrobu a balení chemikálií a chladiv po celém světě s velkými kapacitami na skladování velkoobjemových dodávek, přeplňování do lahví a sudů i pro jejich míchání do směsí. Spolu s rozsáhlou sítí výrobců a dodavatelů surovin tak můžeme nabídnout chladiva a chemikálie podle vašich potřeb. Produkty nabízíme v širokém spektru balení od ISO kontejnerů a trajlerů až po sudy a tlakové lahve.

Bezpečné a efektivní zacházení s plyny
Všechna průmyslová odvětví čelí rostoucím požadavkům na zvyšování bezpečnosti a ekologické nezávadnosti výrobků. Koncept bezpečného a efektivního nakládání s plyny zajišťuje, že všechny produkty Linde Gas tyto požadavky splňují nebo dokonce převyšují a vyhovují veškeré národní i mezinárodní legislativě.

Koncept bezpečného zacházení s plyny zahrnuje identifikaci a vyhodnocení možných rizik a nebezpečí, která mohou vzejít ve všech fázích životního cyklu výrobku – od výzkumu a vývoje, přes výrobu, skladování, přepravu, maloobchod a používání, až po jeho recyklaci a likvidaci. Možná rizika jsou posuzována vzhledem k zaměstnancům, místním obyvatelům, zákazníkům, majetku a životnímu prostředí. Cílem je snížení těchto rizik na nejnižší možnou míru.

Linde Gas nabízí víc
Služby Linde Gas související s dodávkami chladiv zahrnují regeneraci a ekologickou likvidaci chladiv, analýzu, posouzení rizik a konzultaci platné legislativy.

Společnost Linde také aktivně spolupracuje s EU orgány v dohledávání a obraně EU trhu před nelegálním importem chladiv do EU. EIA report (v angličtině) najdete níže ke stažení.

Ke stažení