Komplexní program služeb

Nabízíme kompletní řešení

Pouze vyrábět a distribuovat technické plyny dnes již nestačí. Linde Gas nabízí širokou škálu služeb a doplňkových produktů, které zákazníkovi umožní optimalizovat své zásobování i využití plynů tak, aby s minimem nákladů dosáhl maximálního efektu. Komplexní řešení zahrnuje odborné poradenství při výběru vhodného plynu přes optimalizaci zásobovacího systému, distribuce, výroby včetně odborného zaškolení personálu zákazníka, zajištění bezpečnosti, dálkové sledování zásoby plynů, kontrolní systémy lahví až po společné dlouhodobé projekty.