Zásobovací systémy a rozvody

Zařízení a rozvody pro distribuci plynů

Při použití vysoce čistých plynů a jejich směsí, např. pro zásobování CO2 laserů, v analytice a podobných aplikacích, je nutné zajistit vysokou čistotu plynu nejenom při výrobě plynu, ale také během jeho transportu z tlakové lahve do místa využití. To klade vysoké nároky na kvalitu zásobovacího systému, jeho návrh i realizaci. Konečný výsledek je také ovlivněn výcvikem obsluhy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde Gas dodává širokou paletu zařízení pro distribuci plynů jako součást dodávek plynů - od redukčních ventilů, stanic, bezpečnostních prvků až po komplexní zásobovací systémy pro plyny. Projektanti a technici Linde Gas zajistí vyprojektování, realizaci i údržbu zásobovacích systémů a potrubních rozvodů přímo u zákazníka. Potrubní rozvody umožní dodávku technických plynů přímo do místa jejich použití.