ACCURA® Liquid Management

Automatické zásobování kapalnými plyny

ACCURA® Liquid Management je služba, prostřednictvím které vám Linde nabízí automatické zásobování kapalnými plyny. Služba poskytuje zákazníkům následující výhody:

Přenesení dosavadních činností na dodavatele – Linde převezme veškeré činnosti spojené s objednáváním a dovozem plynů, bez zásahu pracovníků zákazníka bude v zásobovacím systému vždy dostatek plynu. Přenesením svých vedlejších aktivit (objednávání technických plynů) na Linde získá zákazník více času na své klíčové podnikatelské aktivity.

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti zásobování - využití služby ALM se eliminuje možnost lidského pochybení při zajišťování objednávek plynu. Nehrozí následné zastavení výroby nebo ohrožení lidských životů z důvodů nedostatku plynu v zásobovacím systému, např. ve zdravotnictví. Zásoba plynu i funkce systému je průběžně vyhodnocována naším servisním střediskem.

Zvýšení bezpečnosti – v případě ohrožení, např. při požáru, je možné s předstihem poskytnout zasahující jednotce přesné informace o množství a tlaku plynu v zásobovacím systému, na základě těchto informací může velitel zásahu stanovit míru rizika a přesný postup likvidace ohrožení.

Zajištění hospodárnosti využití plynů – pokud je činnost středisek odebírajících plyn zastavena nebo omezena, a přesto dochází k neadekvátnímu odběru plynů, je to známka nehospodárného využívání zdrojů, což má za následek zvýšení nákladů. S pomocí přístupu k přehledům ke spotřebě plynu (verze ACM Pro) může zákazník tuto nehospodárnost odhalit a včas zjednat nápravu.

Optimalizace zásoby a spotřeby plynů a úspora nákladů - Díky nepřetržitému monitorování spotřeby plynů má zákazník možnost při jakékoliv změně nebo plánovaném opatření reálnou informaci o tom, jakým způsobem tyto skutečnosti ovlivnily spotřebu plynů i náklady na ně. Tyto informace jsou spolehlivým vodítkem pro postupnou optimalizaci spotřeby plynů a úsporu nákladů.

Přehled o správné funkci celého zásobovacího systému – trvalé snímání klíčových parametrů v zásobovacím systému umožňuje zákazníkovi včas identifikovat nesprávnou funkci zásobovacího systému a přijmout preventivní opatření či kontaktovat Linde s cílem předejít přerušení dodávek plynů ze zásobníku.

Přehled o spotřebě, zásobách plynů a funkci zásobovacího systému – využitím verze ALM Pro získá zákazník přes webové rozhraní aktuální i historické informace o spotřebě plynů a funkci zásobovacího systému. Informace o spotřebě a hladině plynu za vybraná období lze zobrazovat graficky i tabulkově.

Snadný přístup k aktuálním informacím odkudkoliv – díky internetovému rozhraní mohou ze svého počítače získat informace poskytované službou všichni pracovníci firmy, kteří je mohou využít např. z oblasti zásobování, výroby, údržby apod. Přístup k informacím je umožněn na základě uživatelského jména a hesla.

Služba je nabízena ve 2 verzích: Basic a Pro

Ke stažení