On-Site

Zásobování zákazníka zejména trvalým a dostatečně velkým množstvím technických plynů, jak atmosférických ( kyslík, dusík), tak chemických ( např. vodík aj.), při kterém nelze využít zásobování potrubím, může být zásobování plynu realizováno dodávkou plynu z malého výrobního zařízení, jehož kapacita je předurčena výhradně pro jednoho zákazníka a které je instalováno přímo u zákazníka (on-site), v blízkosti spotřebiče plynu.

Jednoduchá konstrukce výrobního zařízení, přesně dle potřeby zákazníka, moderní a produktivní technologie, optimalizace řízení provozu zařízení a vyloučení nákladů transportu plynu, znamená trvale nízké náklady na dodávané plyny. Také velikost výrobní kapacity výrazně ovlivňuje výši výrobních nákladů.


Použití zásobování on-site podmiňuje jednak trvalý odběr dostatečného objemu plynu, dlouhodobá perspektiva výrobního programu firmy zákazníka a nemožnost zavedení zásobování plynů potrubím. Koncern Linde zabezpečuje zásobování on-site již dlouhodobě po celém světě a má vytvořené rozsáhlé portfolio projektů zařízení pro on-site.

V současné době provozuje pro on-site zásobování přes 570 ks zařízení jen pro výrobu atmosférických plynů. V případě potřeby dalších informací obraťte se na uvedený kontakt nebo na Zákaznické centrum Linde Gas a.s.