Prohlášení společnosti Linde Gas a.s. k opatřením přijatým v souvislosti s COVID-19

V posledních týdnech čelíme po celém světě omezením v důsledku nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru Sars-CoV-2. S ohledem na vzniklou situaci přijímáme veškerá opatření, která vedou k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Naším dalším cílem je udržení plynulého provozu a kontinuity dodávek. Jako přední český výrobce a dodavatel technických, speciálních a medicinálních plynů, včetně služeb a terapií poskytovaných v segmentu respirační léčby, věnujeme i nadále, kromě toho, maximální pozornost zajištění bezpečnostních provozních standardů.

Linde Gas a.s. v České republice se dosud daří překlenout dopady krize a zabezpečovat dodávky zboží a služeb bez významných omezení.

Pozorně sledujeme vývoj situace a pokyny příslušných orgánů.  Máme připraveny pohotovostní plány, abychom byli schopni v co nejvyšší možné míře zajistit kontinuitu dodávek našim zákazníkům s důrazem na oblasti zdravotnictví. Zvažujeme například různé možnosti alternativních způsobů dopravy, máme systém zastupitelnosti pracovníků při případných absencích.

Situaci budeme i nadále bedlivě sledovat a neprodleně vás informovat o případných omezeních ovlivňujících kvalitu dodávek.

Neváhejte se na nás obrátit v případě potřeby bližších informací k aktuální situaci či opatřením, která můžou mít dopad na vaše podnikání.  

Věříme, že vzájemnou efektivní spoluprací se nám podaří zvládnout všechny výzvy tohoto náročného období.

Ing. Petr Partsch
Generální ředitel