Linde Gas slaví 30 let na českém a slovenském trhu

Letošního 15. března si společnost Linde připomněla 30. výročí od svého vstupu na trh v České a Slovenské republice. Během té doby se podařilo zrealizovat mnoho úspěšných projektů a vybudovat si široké portfolio spokojených zákazníků.

Výroba technických plynů má v Čechách a na Slovensku dlouhodobou tradici, sahající až do přelomu 19. a 20. století. Zásadním milníkem se stal rok 1950, kdy byl založen národní podnik Technoplyn Praha, který sdružil většinu produkce technických plynů v tehdejším Československu.

Pohled zpátky
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se hledal pro Technoplyn zahraniční strategický partner, jímž se v roce 1991 stala společnost Linde AG, která získala ve společnosti Linde Technoplyn, a.s., většinový podíl.
1993 – První významnou investicí nové společnosti bylo vybudování provozu dělení vzduchu v Brně a poté zařízení na zkapalňování a čištění argonu v Třinci. V současnosti Linde Gas v České republice provozuje celkem 7 výrobních závodů.
1994 – Vzniklo Aplikační centrum v Brně, které je využíváno k prezentaci nových technologií a aplikací. V tomtéž roce pak bylo v areálu hlavního výrobního závodu v Praze zřízeno nové sídlo společnosti.
1995 – Linde AG se stalo jediným akcionářem společnosti. Díky zvyšování kvalifikace pracovníků a rozvoji obchodní činnosti, se postupně rozšířil tým prodejců, aplikačních techniků i celá prodejní síť. Výrazné investice v dalších letech přinesly modernizaci a rozšiřování výrobních zařízení.
1996 – Svou činnost zahájila nová plnírna speciálních plynů v Praze. V dalších letech došlo k velké expanzi, při níž společnost Linde převzala zásobování plyny u řady významných společností, jako jsou například Škoda Plzeň nebo Třinecké železárny.
2003 – V rámci investic do maloobchodní sítě vznikly první odborné prodejny ProfiHaus. V současnosti obchodní síť disponuje 180 prodejnami v Česku a 50 na Slovensku.
2005 – Největší investicí pro následující roky byla výstavba moderního zařízení na dělení vzduchu ve Vřesové. Povoz jednoho z největších výrobních zařízení technických plynů ve střední a východní Evropě byl zahájen právě v tomto roce.
2007 – Na přelomu let 2006 až 2007 se změnil název společnosti v Čechách a na Slovensku na Linde Gas. V roce 2007 společnost spustila první plnírnu medicinálních plynů v ČR.
2009 – V Ropici bylo uvedeno do provozu ROC centrum (Remote Operation Centre), odkud se dálkově řídí výroba v závodech Linde na dělení vzduchu v části Evropy a na Blízkém východě. V Neratovicích byla v témže roce otevřena první vodíková čerpací stanice v České republice.
2013 – Společnost Linde Gas podepsala s Třineckými železárnami smlouvu na dodávky kyslíku, dusíku a argonu po dobu 15 let. Následně se v Třinci vybudovalo a uvedlo do provozu zařízení na dělení vzduchu.

Pohled dopředu
Jednou z priorit současnosti je digitalizace. Společnost českým zákazníkům nabízí moderní online nástroj v podobě e-shopu pro jednoduchou a rychlou objednávku služeb z pohodlí domova.
Pozornost je věnována i oblasti životního prostředí, kde společnost Linde Gas pomáhá zákazníkům s dosahováním jejich ekologických cílů. Přichází s nabídkou zelených produktů, které vyrábí výhradně za použití elektrické energie z obnovitelných zdrojů a dokáže tedy u nich garantovat minimální uhlíkovou stopu.
„Dlouhodobě investujeme do našich výrobních závodů a distribučních center. V roce 2021 plánujeme dokončit v pražském areálu novou plnírnu speciálních plynů a pokrýt tím růst poptávky i zásobování okolních zemí. Jedná se o investici ve výši téměř 10 miliónů eur,“ říká Petr Partsch, generální ředitel Linde Gas CZE.
Další významnou investicí bude rozšíření specializovaného ROC centra v Ropici. Toto centrum je představitelem Průmyslu 4.0. a pracuje se zde s autonomními systémy, využívající prvky strojového učení, což pomáhá zvyšovat produktivitu práce. U obou projektů se počítá s vytvořením desítek nových pracovních míst.

* * *
Celkové investice společnosti Linde za 30 let působení na zdejším trhu se blíží téměř k 20 miliardám Kč. Na trhu v Čechách má společnost Linde Gas vedoucí postavení a její obrat přesahuje 5 miliard korun ročně, na Slovensku dosahuje obrat téměř 38 miliónů eur. Linde patří k stabilním zaměstnavatelům a v Clusteru CZE/SVK zaměstnává více než 600 zaměstnanců.  A jak na závěr dodává Petr Partsch, generální ředitel Linde Gas CZE: „Naše společnost za dobu své působnosti ušla velký kus cesty. To vše by nebylo možné bez pevného pilíře, který tvoří naši zaměstnanci. Rád bych jim touto cestou poděkoval za jejich každodenní nasazení, píli a efektivní spolupráci napříč celým naším Clustrem. Věřím, že si i nadále udržíme přízeň našich zákazníků.“

Pohled do minulosti až po současnost