PLYNY OD LINDE PRO KONZISTENTNÍ ATMOSFÉRY PŘI SPEKÁNÍ

Pevnější kovy, lepší díly

Slinování je proces, který využívá stlačený kovový nebo keramický prášek k vytvoření různých tvarů. Tyto konstrukční části jsou obvykle složité. Téměř všechny kovy lze slinovat, ale čisté kovy s malou nebo žádnou povrchovou kontaminací vedou k lepšímu produktu. Proces slinování za atmosférického tlaku vyžaduje ochranný plyn, jako je vodík, dusík nebo oxid uhelnatý.

Slinování s atmosférou na bázi dusíku a vodíku

Použití atmosfér na bázi dusíku a vodíku má za následek konzistentnější výkon vašeho slinovacího provozu. Naše atmosféry využívající vodík nebo oxid uhelnatý jsou považovány za redukční činidla. Spolupracují a chrání slinuté díly před oxidací a oduhličením.