Nízkoteplotní zpracování kovů

Pro některé aplikace tepelného zpracování kovů je důležitou součástí celkového procesu jejich zpracování za nízkých teplot – Sub Zero Treatment. Při zpracování zakalených ocelí a stavebních dílců při nízkých teplotách se rozpadá zbytkový austenit na martenzit. Tím se zlepší následné vlastnosti materiálu, jako je tvrdost a pevnost, odolnost proti opotřebení a tvarová stálost a pevnost.

Společnost Linde nabízí kompletní program CRYOFLEX® zahrnující standardizovaný hardware, jako například chladicí boxy s následným ohřevem, skříně a tunely, dále dodávky a skladování kapalného dusíku a poradenství aplikačních inženýrů. 


CRYOFLEX® - komplexní program od Linde pro nízkoteplotní zpracování

Při nízkých teplotách se u kalených ocelí rozpadá zbytkový austenit na martenzit, čímž dochází ke zlepšení mechanických vlastností materiálu jako tvrdost a pevnost, odolnost proti opotřebení a tvarová stálosti. Použití technologie Cryoflex je výhodné především u vysoce legovaných ocelí, jako jsou například nástrojové oceli. Také u vytvrzovaných slitin hliníku nebo jiných neželezných kovů může být zpracováním za nízkých teplot dosaženo vyšší pevnosti a delší životnost.


Princip zařízení pro zmrazování kovů

Ke zmrazování kovových dílů se používají kryogenní mrazicí boxy, skříně nebo tunely, které pro dosažení nízkých teplot využívají kapalný dusík. Zpracovávané díly se vloží do zmrazovací komory, do níž se přes rozprašovací lišty vstříkne kapalný dusík. Vznikající výparné teplo a ještě studený plyn vedou k prudkému snížení komorové teploty a ochlazení zpracovávaných kovových dílů. K dosažení homogenního rozdělení teploty v komoře slouží ventilátor, jenž ve zmrazovací oblasti spolu s cirkulujícím vzduchem rovnoměrně rozděluje velmi studený plynný dusík. V závislosti na době chlazení, geometrickém tvaru a charakteru výrobku se jeho teplota postupně přibližuje teplotě komory (například –120 °C nebo –180 °C). Rozpínající se plynný dusík uniká přes hrdlo odpadního vzduchu ze zmrazovací oblasti a přes externě připojený systém odpadního vzduchu je vypouštěn do ovzduší.

Kapalné plyny | Linde Gas a.s. (linde-gas.cz)

Dusík | Czech Republic Industrial Gas Store (linde-gas.cz)