Oxyfuel combustion

Řešení pro zpracování slitin železa a litin od společnosti Linde

Řešení pro zpracování slitin železa a litin od společnosti Linde

Tavení slitin železa a litin

Spalovací systémy s kyslíkem a palivem s kyslíkem hrají klíčovou roli při výrobě litiny v kupolové i rotační peci. Obohacení spalovacího vzduchu kyslíkem nebo použití kyslíkových trysek v kupolových pecích vede ke zvýšené produktivitě a flexibilitě, jakož i ke snížení množství koksu, dmýchaného vzduchu a spalin. V rotačních pecích je spalování s kyslíkem někdy jediným způsobem, jak vyrábět litinu ekonomicky.

Aplikační technologie pro tavení slitin železa a litin

Kyslíková technologie HIGHJET®

Naši rodinu HIGHJET jsme vyvinuli za tím účelem, abychom spalovací vzduch v peci na tavení litiny obohatili kyslíkem. Tato technologie vám umožňuje výrazně zvýšit rychlost výroby. Aby bylo možné dosáhnout ještě vyšších rychlostí tahu v peci a ještě lepších výsledků tavení, podporuje technologie HIGHJET také kyslíkové trysky v dmyšnách vaší kupolové pece.

Stručný přehled
•    Typické úspory litiny ve výši 5–6 EUR/t
•    Až 20 % zvýšení rychlosti tavení
•    Až 20 % redukce koksu
•    Možnost měnit receptury vsázek za účelem optimalizace struktury nákladů
•    Snížení objemu odpadního plynu až o 30 %

HIGHJET® TDI

HIGHJET® TDI je kyslíková technologie založená na technologii HIGHJET®, která vám umožňuje bezpečně zvýšit podíl kyslíku použitého na tunu tekutého železa. Ve vstřikovacích tryskách převádí tlak na rychlost, takže se s proudem kyslíku mísí další spalovací vzduch. To vede k zásadní změně podmínek toku plynu v kupolové peci. Ve vodorovném směru se rychlost zvyšuje, ale rychlost v šachtě ve svislém směru klesá. Hlavní spalovací a tavicí oblast je tak umístěna do středu kupolové šachty. Tento posun nabízí řadu výhod. Zvýšená tepelná účinnost přispívá k nižší spotřebě koksu, zvýšeným rychlostem výroby a vyšší teplotě litiny.
Stručný přehled
•    Typické úspory litiny ve výši 6–10 EUR/t
•    Až 30 % zvýšení rychlosti tavení
•    Až 20 % redukce koksu
•    Možnost měnit receptury vsázek za účelem optimalizace struktury nákladů
•    Snížení objemu odpadního plynu až o 30 %
•    Rychlejší doba zahřívání


Ocelové odlitky

K dosažení vysoce kvalitních odlitků je důležité zajistit bezpečný a účinný přenos tekutého kovu z tavírny do licí linky. Při dosahování tohoto cíle hraje důležitou roli správně upravený tekutý kov v dobře předehřátých licích pánvích. Licí pánve vyhřívané spalováním kyslíkem nabízejí účinný způsob udržování tepla pro přenos.

Aplikační technologie pro ocelové odlitky

OXYGON® 400

OXYGON® 400 je systém předehřevu licí pánve, který využívá bezplamenné spalování kyslíkem k ohřevu přenosných a udržovacích nádob pro horký tekutý kov mezi procesy tavení a lití.
Stručný přehled
• Kratší doby ohřevu a vyšší kapacita
• Až 55 % snížení spotřeby paliva a emisí CO₂
• Prodloužená životnost žáruvzdorné vyzdívky nádoby

OXYGON® XL

Zařízení OXYGON® XL používá stejnou technologii jako zařízení OXYGON® 400, ale je vybaveno 1,5 MW hořákem vhodným pro nádoby o objemu od 30 do 150 tun.

Jak to funguje?
Ve víku nádoby je namontován systém „plug & play“ OXYGON® XL a doprovodný řídicí systém automaticky řídí procesy spalování, přičemž plynule přepíná mezi tradičním spalováním kyslíkem a úplným bezplamenným spalováním.

Výhody OXYGON® XL
•    Zajištěná a stálá teplota licí pánve
•    Maximalizace životnosti žáruvzdorné vyzdívky řízeným spalováním
•    Zvýšená energetická účinnost a nižší emise
•    Nižší počet licích pánví v provozu

Máte dotaz pro naše odborníky?