Kryogenní mrazící zařízení řady CRYOLINE®

Společnost Linde má na míru přizpůsobenou řadu kryogenních mrazicích a chladicích zařízení, která optimalizují kvalitu se všemi požadavky vhodnými pro každý průmyslový sektor. Řada mrazicích a chladicích zařízení je zákazníkům dodávána na základě pronájmu. Kontaktujte nás, abychom zjistili, jaké zařízení je pro vaše požadavky optimální.

CRYOLINE CF.Cabinet freezer.

CRYOLINE CF – skříňový mrazák

CRYOLINE® CF je kryogenní mrazicí box na potraviny, vhodný pro malé vsádkové provozy, kde jsou vozíky na potraviny vkládány ručně.

Zajišťuje velkou flexibilitu pro různé potravinářské výrobky, jakož i krátké a dlouhé doby uchovávání.

Mrazák je k dispozici v několika modelech a velikostech a může pracovat s kapalným dusíkem (LIN) nebo oxidem uhličitým (LIC).

CRYOLINE® RC - Rychlokrustovací mrazící tunel

Zcela nový koncept krustování, který využívá polo-vsádkový režim.

Tunel může fungovat samostatně nebo být součástí linky, jeho výhodou je malá zastavěná plocha.

Je konstruován, aby vytvářel  konzistentní zmrzlou krustu výrobku pro vysokorychlostní porcovací stroje.

Zajišťuje „Just-in-time“ krustování před porcovacím strojem.

Transfer tepla je 2-3 krát větší než u jiných mrazících tunelů, díky tomu krustování je otázkou 1-2 minut.


Více informací najdete v našem v technickém listě

Technický list

View of the CRYOLINE XF spiral freezer

CRYOLINE XF – vysoce výkonný spirálový mrazák


Zařízení CRYOLINE ® XF je zkonstruováno pro vysoké výkony od 2 500 do 7 500 kg/h mražených produktů.

Jeho patentovaná technologie poskytuje až dvojnásobnou rychlost přenosu tepla oproti standardním mechanickým spirálovým mrazákům, díky čemuž je dvakrát výkonnější.

Zařízení CRYOLINE XF přináší menší rozměry, vyšší výrobní kapacitu a je efektivnější než standardní mechanické spirálové mrazáky.

Je vhodný pro výrobky s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí, např. vařenou drůbež, mořské plody a hotová jídla.

CRYOLINE CW. Dual-purpose freezer.

CRYOLINE CW – víceúčelový mrazák

Zařízení CRYOLINE ® CW představuje univerzální, víceúčelový kryogenní mrazák, který snadno přepíná mezi režimem IQF (individuální rychlé zmrazení) a standardním tunelovým mrazákem s plochým dopravním pásem.

Využívá regulovatelnou vibrační technologii CRYOWAVE, která poskytuje nastavitelné míchání/vznos mraženého produktu pro optimální IQF potraviny a zároveň zajišťuje schopnost fungovat jako standardní tunel pro mnoho dalších druhů potravin různých tvarů a velikostí.

Mrazák je k dispozici v různých modelech a šířkách pásů s typickou dosažitelnou rychlostí výroby 500 – 2 700 kg/h.

CRYOLINE® SC –  Nový „superkontakní“ mrazící tunel

Poradí si s měkkými, polotekutými, lepivými anebo marinovanými výrobky.

Nenechává obtisky dopravníku a nedeformuje výrobek. Díky tenkému, hladkému plastovému dopravníku si výrobek udržuje vzhled a kvalitu.

Snadno se čistí, protože všechny části jsou přístupné, což zkracuje dobu čištění a zlepšuje hygienu.

Díky jednorázové folii tvořící dopravník, mohou být mraženy různé výrobky bez předchozího čistění.

Systém řízení plynu optimálně využívá kapalný dusík a zajišťuje vysokou účinnost.

Nabízí vysokou kapacitu na malé ploše a optimální využití dostupného prostoru.


Více informací najdete v našem v technickém listě

Technický list

CRYOLINE MT Tunnel freezer, open front view.

CRYOLINE MT – tunelový mrazák


Zařízení CRYOLINE® MT je lineární, kontinuální tunelový mrazák, který používá buď tekutý dusík (LIN), nebo oxid uhličitý (LIC), v závislosti na vašem potravinářském výrobku a potřebách výroby.

Je v modulárním provedení a umožňuje vám rozšířit výrobu přidáním dalších modulů pro prodloužení zmrazovací výrobní linky.

Je k dispozici v několika modelech a šířkách pásů s rychlostí výroby 200 – 2 500 kg/h.

CRYOLINE MT Tunnel freezer, open front view.

CRYOLINE TI (Top-down inpingement)– vysokokapacitní mrazící zařízení

Zařízení CRYOLINE® TI je vysoce výkonný mrazák využívající speciální technologii kryogenního mražení vrchní i spodní části mrazícího tunelu.

Tento modulární tunelový mrazák poskytuje více než dvojnásobek rychlosti přenosu tepla standardních kryogenních tunelových mrazáků. Má menší velikost než konvenční kryogenní mrazáky, zabírá na výrobní ploše méně místa (obvykle o 40 procent méně podlahové plochy než konvenční kryogenní tunelové mrazáky pro stejnou rychlost výroby). Zařízení CRYOLINE TI nabízí extrémně vysoké rychlosti konvekčního přenosu tepla a poskytuje efektivní využití kapalného dusíku, čímž snižuje náklady na zmrazení.

S využitím kapalného dusíku (LIN) jako chladicího prostředku je zařízení CRYOLINE TI vhodné pro širokou škálu produktů jiných než IQF (individuální rychlé zmrazení) s typickým rozsahem výkonu 1 500 – 2 500 kg/h.

CRYOLINE SI freezer with closed lid

CRYOLINE SI – ponorné mrazicí zařízení

Zařízení CRYOLINE® SI je dusíkové ponorné mrazicí zařízení, které dopravuje mražený výrobek přes dusíkovou lázeň pro rychlé zmrazení IQF (individuální rychlé zmrazení).

Je navržen pro velkoobjemové aplikace IQF (individuální rychlé zmrazení), jako je zmrazování vařené drůbeže, krájeného masa a krevet.

V tomto mrazicím zařízení je výrobek přímo ponořen do kapalného dusíku, aby došlo k rychlému zmrazení povrchu výrobku. Zvýší se výtěžnost produktu a sníží ztráty vymražením vody. Nedochází k shlukování/slepování mraženého produktu, jednotlivé části produktu se pohybují po dopravním pásu odděleně.

This patented freezer will produce IQF pellets in a regular size with high repeatability, opening up many possibilities for the modern food processor.

CRYOLINE PE – mrazák na pelety /jednotný tvar a hmotnost

Toto je jediný kryogenní mrazák určený k výrobě tvarovaných potravin.

Zpracovatelé s požadavkem na stejné porce zmrazených ingrediencí pro omáčky, pyré, polévky a jiné tekuté potravinářské výrobky mohou dosáhnout  zmrazení jednotlivých porcí se stejnou požadovanou hmotností  a jedinečným potiskem loga.

Zařízení CRYOLINE® PE je vhodné pro zpracovatele v potravinářském průmyslu, především výrobce hotových jídel, stejně jako pro spotřebitelské trhy.

CRYOLINE CWI Freezer, side front angle II, closed

CRYOLINE® CWI

Zařízení CRYOLINE ® CWI je inovativní mrazák IQF (individuální rychlé zmrazení), který v sobě spojuje výhody míchání výrobku/pohybu výrobku ve vznosu a vysokou rychlostí  průtoku kryogenního plynu, což zákazníkům poskytuje nové úrovně flexibility a produktivity. Zařízení CRYOLINE CWI umožňuje zákazníkům využít vyšších rychlostí přenosu tepla, a maximalizovat tak výkon zmrazování. Zákazníci nyní mohou se stejnou velikostí stroje a půdorysem zmrazit více produktů, nebo lze dosáhnout stejné výrobní kapacity zmrazování s menším rozměrem stroje, který vyžaduje méně podlahové plochy.  Je ideální pro maso, mořské plody a výrobky IQF, jako jsou krevety, porcované kuře, klobásy, masové kuličky, těstoviny, obloha na pizzu, ovoce a zelenina.

Small capacity spiral freezer, Unterschleißheim

CRYOLINE CS – kompaktní spirálový mrazák

Zařízení CRYOLINE ® CS je kryogenní, spirálový mrazák.

Poskytuje vysokou výrobní kapacitu na malém prostoru a je vhodný pro širokou škálu potravinářských výrobků.

Zařízení CRYOLINE CS cílí na zákazníky střední velikosti s typickou dosažitelnou rychlostí výroby 1 200 – 2 400 kg/h.

Pro oblast Čech  

Ing. Petr Ťopka  

e-mail:petr.topka@linde.com  

Tel:+420 731 608 791

Pro oblast Moravy a Slovenska 

Ing. Zbyněk Šturma 

e-mail:zbynek.sturma@linde.com 

Tel:+420 731 608 783

Máte dotaz pro naše odborníky?