OXYTRAVEL - Cestování s kyslíkem

OXYTRAVEL dokáže zajistit zásobování kyslíkem v mnoha zemích celého světa a poskytnout tak pacientům závislým na kyslíku rozsáhlé možnosti cestování.

Cestování s kyslíkem může být obtížné. OXYTRAVEL má za cíl splnit všechny potřeby spojené s lékařským kyslíkem během cestování a zbavit tak pacienty starostí a nutnosti projednávat podrobnosti s úřady v jednotlivých státech nebo regionech.

CESTOVÁNÍ S KYSLÍKEM. TRAVEL WITH OXYGEN. 

Cestování pro české pacienty v České republice

Pacienti používající respirační zařízení Homelox-mobil na kapalný kyslík dostávají instrukce o možnostech cestování s kapalným kyslíkem při prvním dodání zařízení a zaškolení v manipulaci. Dostávají složku s cennými a potřebnými informacemi, kam a kdy volat pro domluvu cestování s kapalným kyslíkem a za jakých podmínek. Musí volat „svého“ dispečera s dostatečným časovým předstihem (doporučeno ideálně 4 – 6 týdnů před plánovaným odjezdem, určitě v letních měsících). Platí určitá omezení ohledně lokalit, a to zejména z bezpečnostních důvodů kvůli ochraně zdraví zaměstnanců a životního prostředí. Nezavážíme zařízení Homelox-mobil do strmých, hornatých, skalnatých a těžko sjízdných oblastí, dodávání po kluzkých „kozích“ stezkách, nebo naopak do bažinatých terénů, po nezpevněných dopravních komunikacích, nedodáváme do maringotek, obytných přívěsů, kempů s rizikem otevřeného ohně, apod.

Pacienti se stacionárními a mobilními koncentrátory kyslíku je mohou v automobilech převážet sami.

Tlakové LIV lahve se stlačeným plynným kyslíkem si pacienti mohou po zabezpečení lahve proti nárazu či pádu ve vozech převážet sami a v síti zaškolených prodejních míst si je mohou měnit prázdné za plné.

Cestování pacientů v zahraničí 

V systému OXYTRAVEL Linde Healthcare spojuje své kompetence v oblasti technologií a logistiky s cílem nabídnout služby reálně zlepšující kvalitu života pacientů závislých na kyslíku. Spolupracujeme s mezinárodními partnery, koordinujeme dodávání lékařského kyslíku na cestách. Pacienti si mohou plánovat své cesty, cítit se přitom bezpečně a vědět, že se mohou spolehnout na zajištění kyslíku, což je pro ně klíčová otázka.

Od doby jejího zavedení v roce 2002 využily službu OXYTRAVEL tisíce pacientů ve více než 30 zemích celého světa.

Pro více informací o koordinaci zásobování kyslíkem na cestách navštivte prosím stránky

Oxytravel