Skip to main content
Přidat stránku do oblíbenýchStáhnout stránku jako PDFVytisknout stránku
 
Výrobní program firmy Linde Gas zahrnuje rovněž zvláště čisté plyny pro výrobu polovodičů.

Nabídka zahrnuje široký výběr různých druhů plynů dostupných v různých stupních čistoty (seznam níže) a velikostech balení. Seznam popisovaných produktů obsahuje nejdůležitější základní parametry vybraných plynů. V případě, že není uveden plyn, o který máte zájem, spojte se prosím s námi.

Speciální plyny jsou vyráběny přímo ve výrobních závodech Linde Gas v České republice nebo dodávány ze závodů Linde z celého světa. Samotný odběr speciálních plynů probíhá prostřednictvím rozsáhlé sítě prodejních míst.

Informace pro uživatele

Čistota plynu

Pojem minimální čistota plynu určuje množství specifikovaných příměsí, typických pro daný druh plynu. Uvedené mezní hodnoty obsahu příměsí nesmí být překračovány.

Každá lahev naplněná plynem s vyšším stupněm čistoty je dodávána s kontrolním certifikátem, potvrzujícím dodržení mezních hodnot obsahu příměsí. Příslušná informace je uvedena u stupňů čistoty plynu. Netýká se to plynů v malých nádobách. Často má dodaný plyn vyšší čistotu než je zaručována. I když k takové situaci často dochází, neznamená to, že parametry vyšší než zaručované budou dodrženy u každé dodávky.

Stupeň čistoty

Čistota určuje minimální obsah čistého plynu vyjádřený v ideálních objemových procentech plynu. Informace o stupni čistoty je nejčastěji uváděna tzv. „devítkovým kódem“ jako dvě číslice oddělené tečkou. První číslice znamená počet devítek v procentním označení, druhá číslice je hodnota posledního místa.

Příklady:

Butan 2.5 znamená stupeň čistoty 99,5%

Argon 6.0 znamená stupeň čistoty 99,9999%.

Pro některé plyny je stupeň čistoty určován druhem použití, např. helium ECD nebo oxid uhličitý SFC/SFE. V jiných případech může být informace o čistotě uváděna jako neexistence určité konkrétní, zvlášť nežádoucí příměsi, např. dusík bez CO nebo syntetický vzduch bez uhlovodíků (bez CnHm).

Specifikace příměsí

Příměsi jsou určovány podle jejich druhů a koncentrace. Pro čisté plyny jsou příměsi uváděny v katalogovém listu a v certifikátu. Linde Gas zaručuje dodržení množství příměsí na uvedené úrovni.

Objemové parametry

Procentuální hodnoty uváděné jako čistota nebo množství příměsí jsou molární procenta (ideální objemová procenta). Velmi malé hodnoty jsou uváděny v ppm nebo ppb (ppm = 1 díl na milion = 10-4%; 1 ppb = 1 díl na miliardu).

1 000 000 ppm=100%mol
1 ppm=0,0001%mol
1 000 000 000 ppb=100%mol
1 ppb=10-7%mol
Kvantitativní parametry

Pokud není uvedeno jinak, platí následující úmluvy: 1 m3 plynu je množství, které při teplotě 15°C a při tlaku 1 bar vyplňuje krychli o hraně 1 m. 1 litr plynu je tisícinou objemu plynu tímto způsobem definovaného. Hodnoty tlaku v barech, pokud není uvedeno jinak, jsou uváděny jako absolutní hodnoty. V případě plynů o kritické teplotě Tk = 10°C je množství uváděno v kg.
tracking